Новини

Техники за манипулация на съзнанието и противоотровата за това зло

Голяма част от времето ни е свързано с общуването. Така ние информираме другите за себе си.

Но в това общуване се крие и тайната на въздействието както върху нас, така и върху останалите участници в процеса.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Най-популярните методи за манипулация на съзнанието и противоотровата за тях са обект на различни изследвания.

1. Манипулация с чувството на вина или обида

Ролята на нещастната жертва носи дивиденти на своя носител. Някои живеят така години наред и свикват с това, но в околните то предизвиква раздразнение и агресия. 

Затова именно жертвата се оказва на върха на пирамидата в семейната система. Такъв човек въздейства на тяхното чувство на вина.

Противоотрова: Изработете си правило да забравяте обидите в семейството си. Не ги напомняйте на другия в моменти на спор.

Ако ви е обидил партньора ви, обсъдете веднага въпроса без да оценявате нито станалото, нито него.

Изяснете си ситуацията, коригирайте правилата за взаимодействие помежду ви, за да не се повтори това в бъдеще.

Използвайте принципа обидите да записвате на пясък, а радостта да гравирате в мрамор или гранит.

2. Манипулация с гнева

Някои хора излизат извън себе си, за да ви накарат да им се поддадете. Те използват т.нар. „тактически гняв“.

Противоотрова: не се поддавайте, ако не искате това да се повтори. Не отстъпвайте и не позволявайте да ви крещят.

Ако манипулаторът продължава да ви крещи – излезте и продължавайте да правите така, докато той не започне да се държи рационално.

По отношение на собствения си гняв – предварително си изработете осъзната позиция и правила. 

3. Манипулация с мълчание

Хората прибягват към мълчание, когато са разстроени. Ако го правят по незначителен повод, се създава неприятна атмосфера.

Целта им е да предизвикат във вас чувство на вина.

Противоотрова: Дръжте се така, сякаш всичко е нормално. Изчакайте човека сам да наруши мълчанието.

Слушайте го с открита душа. Дружелюбно и разумно му обяснете гледната си точка.

4. Манипулация с любовта

«Ако ме обичаш, ще…» – прилага се на близки хора, манипулира се с тяхното положително отношение.

Залага се на страха от отхвърляне и загубата на любовта, който е силен още от детството. 

Противоотрова: Любовта не е предмет на търговия; помислете доколко ви е необходимо това.

5. Манипулация с надежда

Приказни обещания, които обаче често водят до „Страната на глупаците“.

Противоотрова: Доверявайте се на фактите, а не на мненията. При вземане на решения се опирайте на реалния опит, а не на нечии истории или предположения.

6. Манипулация с тщеславието

Похвала, използвана за постигане на собствените си цели: „Вие прекрасно правите отчети!

Вярвам, че и с това, което ще ви предложа, ще се справите по-добре от всички!“ Или предизвикателство с намек за некомпетентност: „Ти навярно не би могъл…“

Противоотрова: Спомнете си дали сте планирали да направите предложеното преди него? Проверете дали то съответства на вашите интереси и възможности.

7. Ирония или сарказъм

Ироничен тон, критични изказвания и забележки, подправени с шеги или провокационни коментари.

Противоотрова: Не се поддавайте на провокациите, за да запазите яснотата на мислите си и своя емоционален баланс.

Око планеты