26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Тайнствен шепот по време на полет в околоземна орбита

Може ли окончателното доказателство,

че извънземни са посещавали Земята, да се намира в Русия? Но какво е Русия без своята космическа програма и странните събития ставали в орбита.

И ако е така, възможно ли е най-убедителните доказателства все още да са под ключ?

Може би, ако всички руски секретни досиета бъдат разкрити, ще открием, че в тези огромни архиви, се крие истината за нашия извънземен произход.

Ако можеше да получим

достъп до руските досиета за извънземни, това щеше да ни даде отговори на много въпроси.

Почти сигурно е, че историите в тях потвърждават тези, за които знаем. Това означава само едно: всички сме посещавани от едни и същи гости.

Една от най-прикриваната истории

е свързана с телепатична комуникация на съветските космонавти с висши същества. И ако се беше случила само е един екипаж щяхме да се съмняваме, но фактите са различни.

Как е възможно толкова много руски космонавти да са чували един и същ тайнствен шепот по време на полет в космоса?

И какво се е опитвал да им каже този небесен глас? Учени смятат, че това е още един пример за извънземна активност, която едва сега започва да се разкрива.

Един съветски космонавт,

разказва какво са преживели той и още един негов колега в орбита. Този анонимен космонавт чул, как нещо му говорело в съзнанието.

И това е описано в специален доклад от наблюдаващия офицер от КГБ В. Петренко. Ето как продължава историята…

И двамата чули шепнене

в главите си, нещо като телепатично съобщение. Космическият шепот казал, че те са негови предци от далечното минало.

Те му разказали неща за семейството му в Урал, които никой не би могъл да знае. Казали му също, че трябва да се върнат на Земята.

И още – Русия не била готова

за отредената й роля. Подсказването е ясно и категорично. Връщайте се у дома и се подгответе. Това се е случвало с не един космонавт.

Някои от тях си мълчали, защото се опасявали, че ще ги отстранят от космическата програма.

Но те говорели помежду си и разбрали, че това се е случвало на различни хора на различни космически кораби.

НП/2023