Тайни и загадки

Тайният план на Лигата на Черния конус на тъмнината?

Много трудно е да разказваме за световете на пълновластното господство на тъмнината, защото когато даже по такъв начин привличаме към тях своето внимание, ние ги храним със своята енергия.

Затова, нека от вашите сърца не произтичат нито страх, нито погнуса, нито даже най-малкото осъждане към тях и техния начин на живот.

Подобно осветено от духовна светлина отношение към всичко в живота ще ви предпази от една страна, от опасността да станете още един неволен доставчик в Антисвета на деструктивните вибрации на вашата низша природа.

Ако в многомерното пространство на Земята има финоматериални светове на доброта и състрадание като Нирвана – свят на Единство и Любов знайте, че непременно съществуват също така и светове с диаметрално противоположни качества.

Те са явяват огледално изображение на висшите светове, но с обратен, минусов знак.

Такива реални в условията на своята измерност пространства, космически сили и съзнания съществуват в различни измерениея.

От гледна точка на Божествения морал те могат да се характеризират като активни  носители на деструктивните вибрации на злото.

Ние опростено ги наричаме „Антисветове”

По чисто външни вибрационни признаци нашият физически свят също може по-скоро да се отнесе към числото на демоническите светове или антисветовете. Да, Земята е част от тези антисветове.

По външни усещания те се асоциират с вибрациите на кафявия и мръсно-червения цветове и изпълняват в икономиката на Вселената своята полезна функция.

Те служат под формата на разклонени и сурово организирани системи за преработка на деградиращата, разлагаща се астрална материя.

Антисветът е крайно необходимо звено в общата механика на Космоса за създаване на различни по качество препятствия пред развиващите се космически съзнания.

Тоест като „духовен стимулатор”, по своему ускоряващ еволюцията на съзнанието.

Антисветът не е съюз от отделни личности. Това е грандиозен, отлично организиран и изключително приспособен към деструктивните условия на съществуването механизъм.

Той е непознаващ физически граници и разстояния. С лекота подчиняващ на себе си несъвършените съзнания и личности от числото на човечеството.

Всяка личност е беззащитна пред силите на Антисвета едва тогава, когато изобщо не осъзнава висшите нива на вибрации в ноосферата на Земята и самата си роля в съществуването на всичко живо.

Антисветът на планетата Земя

Това е цивилизация притежаваща по-ниско ниво на развитие, отколкото висшите светове, но заставяща при все това всички останали цивилизации на Космоса да се отнасят към нея с особено внимание.

Цивилизациите на Антисветовете в противовес на „Лигата” на цивилизациите от Светлия Пръстен, са обединени вътре в своя Тъмен Пръстен в т. нар. „Черен Конус на Тъмнината”.

Те са активно борещи се за разширяване на властта на силите на Тъмнината в Космоса.

Покрай Земята Черният Конус на Тъмнината има множество материално изразени медузообразни по форма центрове, без които съществуването на „тъмните” цивилизации би било невъзможно.

Тези центрове са разположени основно по периферията на космическите обекти. Те са получили при нас названието „черни дупки”.

Затова представляват мощна сила, с която другите цивилизации в Космоса не могат да не се съобразяват.

Според космическите Закони Антисветът не може да се унищожи, тъй като всичко във Вселената се намира в движение и без едната от двете сили просто не би могъл да съществува.

В Космоса се извършва постоянен и своеобразен обмен на тези сили

Ако най-много деструктивни енергии са съсредоточени да речем в района на нашата Слънчева система и редом с нея, то в други пространства на нашата Вселена тези нискочестотни вибрации единна енергия са представени в значително по-малки количества.

А значи там са създадени благоприятни енергийни условия за творческо проявление на светлите, съзидателни сили.

Освен това „Антиките“ не нарушават (поне не явно) още едно от основните космически правила.

Те проявяват своята активност само към тези, които не се отнасят нито към едната от техните високоразвити цивилизации, обединени в „светли” и „тъмни” космически йерархии.

Те вземат само това, което все още не е достигнало достатъчно ниво на еволюционно развитие и не принадлежи никому.

Антисветовете около нашата планета

Ноосферата на Земята е огромно количество светове с множество измерности на пространството.

Земята – това е относително неголяма космическа Същност с могъщ интелект. А това, което от множество учени се смята просто за „човешка популация” в действителност е „космическият мозък” на тази планетарна Същност.

Всеки от хората е зает с решаването само на своите лични локални проблеми, без да осъзнава свръхзадачата на своето въплъщение, което се осъзнава от твърде малък брой хора.

Именно това поголовно невежество използват силите на Антисвета, които на Земята съществуват само като енергоструктури.

Те използват за своята жизнена дейност енергийния потенциал на определени групи хора и по-рядко – на отделни необикновени личности.

Прекрасно владеят духовната мимикрия и хипнозата и могат свободно да извикват в съзнанието на човек или на цяла група хора всякакви видения.

Затова да се говори за тяхната земна форма на въплъщение е много трудно.

Тези същности по никакъв начин не са заинтересувани от нашето духовно развитие и еволюци. Защото качественото подобряване на самосъзнанието на човечеството не е тяхна цел.

То ще доведе до изтощаване на един от най-мощните за Антиките източници на енергия.

Предстоящото духовно и енергийно преображение на Земята и човечеството ще сложи край на продължителното паразитиране.

Новата земя

На Новата Земя просто вече няма да има източници за психическа транслация на нискочестотни духовни вибрации.

Ето защо всички сили на тъмнината сега се вдигат срещу всяка духовна активност на силите на светлината и даже проявяват крайна агресивност в опитите си да запазят своята власт над максимално количество човешки души.

Оскъдността на информацията за Антиките се обяснява с действието  на един от космическите закони, че всеки в Космоса, независимо от нивото на развитие на съзнанието си е свободен да говори за себе си само това, което той смята за необходимо.

Да се разкриват чужди тайни може само със съгласието на заинтересуваната страна.

В противен случай всеки космически изследовател е принуден да се ограничава само с общоизвестния обем информация за интересуващия го обект.

НП/2022