Съзнание

Тайната кодировка на живота и смъртта, която е добре да познаваме

Холандският астроном Йорг Рахени и немският философ Уте Гахлингс публикуват сензационна книга.

Авторите формулирали концепцията наречена “Конспирация космология“. Книгата описва една от най-смелите хипотези, която някога сме чували.

Числото 42 е основната константа

заложена в структурата на нашата Вселена от нейните хипотетични създатели.

То играе важна роля в нашия живот и смърт и дори в съдбите на целия свят.

Например дъгата се появява, когато светлината се отразява и се връща към наблюдателя под ъгъл от 42 градуса. При височина на Слънцето 42 градуса дъгата изчезва.

TTTAATTGAAAGAAGTTAATTGAATGAAAATGATCAACTAAG

така изглежда ДНК последователността за всички гръбначни. В този запис има 42 знака. Можете ли да си представите това магично съвпадение?

Знаците около нас

На всички живачни медицински термометри знакът „42“ е маркиран в червено. Именно при тази температура белтъците в човешкото тяло и кръвта се пресичат и човекът умира.

Древните египтяни свързвали с живота на бог Озирис две числа − 28 , което е броя на дните в лунния месец.

И 14 според легендата, тялото на Озирис е разчленено на 14 части − алегория, отразяваща намаляването на Луната от пълнолуние до новолуние за 14 дни. Сумата от тези две числа е 42.

В египетската „Книга на мъртвите“ се казва, че пред Страшния съд хората ще отговарят за 42 смъртни гряха пред 42 богове. Молитвата „Ana ba koah“ се състои от седем реда, а във всеки от тях има шест думи.

Кабала, Библията и числото 42

Ако комбинирате първите букви на всички тези думи, ще получите името на Бог. Да изучаваме Кабала се разрешава само след 42 годишна възраст.

Буда отговарял на въпроси 42 години, след което преминал в астралния свят.

Иисус е проповядвал три и половина години, т.е. 42 месеца. (Матей 01:17) “всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет“ (общо – 42 рода).

Първата печатна книга в историята е Библията на Гутенберг. Всяка нейна страница съдържа точно 42 реда.

Съдбата на владетелите, войната и мирът също са тясно свързани с това число Правени са 42 неуспешни опита за покушение над Хитлер.

В центъра на Москва е построено стратегическо анти-ядрено убежище за първите лица на държавата − обектът получил означението GO-42.

Верещагин взема лодката и тръгва към брега, тя избухва и той умира. Година след пускането на филма по екраните, изпълнителят на ролята на Верешчагин умира от диабет на 42 годишна възраст.

Думата „смърт“ на японски

звучи точно като числото 42. В Откровението на Йоан Богослов, в глава 13 четем: „Даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца“.

Числото „42“ е мирова физическа константа неотделима от „етажната структура на небесата“ и от архитектониката на цялото Мироздание.

Това е нещо като пределна величина на веществените, пространствени и времеви параметри на Вселената.

Апокалипсис 11: 2: „Но двора, който е извън храма остави и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.“

12:6: „Жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни (42 месеца).

Това са само някои от случаите, в които се среща загадъчното число 42.

НП©