26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Тълкуване на сънищата от Зигмунд Фройд

През 1900 г. излиза първото издание на „Тълкуването на сънищата“. В него Зигмунд Фройд твърди, че при необходимото внимание удовлетворяването на едно потиснато желание може да се открие във всеки сън.

Но как може да се разбере това?

Фройд цитира много сънища на деца, в които те виждат изпълнението на това, което не могат да получат през деня.

Например, 2-годишната му дъщеря Анна, след като се натравя е принудена да гладува цял ден. А през нощта насън тя развълнувано казва: „ягоди, ягоди, бъркани яйца, овесена каша“.

Това може да се обясни

със следната особеност на развитието на психиката. Едва към 5-6 годишна възраст детето формира вътре в себе си психическа структура, която го оценява.

Не всички човешки желания са толкова безобидни, колкото тези на малката Ана Фройд.

Много от тях са свързани с нашата агресивност и сексуалност, които трябва да ограничим, за да не загубим самоуважение и да не влезем в конфликт със съвестта си.

Осъзнаването на неприемливите желания

може да навреди на самочувствието и затова, според Фройд, те са принудени да влязат в несъзнаваното като търсят косвени начини за удовлетворение от дълбините на психиката.

Един от косвените начини за удовлетворение е сънят, криещ от вътрешния цензор истинското желание на сънуващия.

Фройд говори за мечтата на пациента,

която изглежда не може да бъде изпълнение на желание, тъй като съдържа разочарование от неизпълнени очаквания.

Може да е неприятно да осъзнавате своите ревниви или отмъстителни импулси.

Ако сме съгласни с идеите на Фройд тогава сънищата стават не само собствени творения, тоест на човешката психика, които отразяват нашите личностни характеристики.

Проявява се връзката им със сферата на желанията и преди всичко духовната област. А тя може би е най-близката до същността на човек, което го подтиква да избере нещо и да се стреми към него.

В „Тълкуването на сънищата“

те са приветствани като изпълняващи желания. Година преди смъртта Фройд осъзнава, че сънищата също могат да послужат за разрешаване на конфликт, премахване на съмнение или формиране на намерение.

Според него по време на сън последните впечатления могат да бъдат обработени и физиологичните процеси могат да бъдат изобразени в символична форма.

Но може би по-важното – често един сън и неговата символика съдържат семантично натоварване.

Опитвайки се да разпознаете значенията, забулени от вътрешната цензура, можете да разберете по-добре себе си, настоящите си конфликти и желания, както и новите начини за разрешаване на трудностите.

НП/2023