26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Видео

Космическите костюми, които ще носим на Марс

Бенджамин Питърс е един от инженерите, които проектират скафандрите, с които хората ще стъпят на Марс. Ученият разяснява, че важността на скафандрите е от първостепенно значение, тъй като те трябва да бъдат безопасни и проектирани специално за марсианската среда, особено за радиацията.