Новини

Шаманските ритуали на хопите, връзката със Сириус и краят на света

Днес шаманизмът преживява своето възраждане в някои от културите в света. Това благоприятства енергиите и съществата, които са били отхвърлени от различни догми.

Отхвърлянето е било предизвикано

от неправилните позиции на яростните привърженици на някои от световните религии. Същото е и неприемането на тази древна магика от материалистите.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Шаманизмът представлява удобен портал към другото царство, но независимо от неговото дружелюбие, по този път има и капани.

Някои може би ще кажат, че времето е едно и няма минало и бъдеще. Така е, но има малко по-различен смисъл във всичко това.

Многократното повтаряне на един и същ опит противоречи на космическите закони. Жизнените опити е добре да са различни и едва тогава те могат да бъдат полезни за общия ход на еволюцията.

Истинската ценност на шаманизма

се състои в способността на шамана да влиза в контакт с други форми на живот и разумни същества, с които обитаваме една и съща планета – били те явни или невидими.

Барабаните, кречеталата и другите атрибути на шаманизма не могат да обезпечат ефективността му, като система на духовно знание и просветление.

Точно обратното, определени ритми стимулират долните чакри, а точно от това хуманодите нямат нужда. Културата отделя прекалено много внимание на енергията на долните чакри.

Ако планетата бе поела по правилния еволюционен път то опитът, който получаваме от долните чакри щеше да бъде отработен още преди стотици години. Така се раждат и пророчествата на хопите.

На традицията на хопите се отделя голямо внимание през последните години. Същото може да се каже и за няколко други древни култури, които традиционно претендират за божествен или звезден произход.

Хопи твърдят, че един клан от нехуманоидни същества,

наречен от тях „качини“, ги е довел на мястото за тяхното преживяване в Аризона и са ги дарили с голямо знание, преди да се върнат в своя свят.

Както качините са ги учили, до идването си на земята човешката раса населявала още три планети. В бъдеще отново ще се преместим на други планети, за да продължим своята еволюция.

Хопите вярвали, че качините са дошли от Сириус и до днес изпълняват ритуали в памет на тяхното посещение.

Това била цивилизация посята от божествени предци – именно на това те учили хопите.

На много места на планетата съществуват подобни митове и легенди повечето, от които произлизат от два източника.

Единият източник се намира в Тихия океан,

а другият – в Атлантическия. Ако внимателно изучим митовете ще се научим бързо да различаваме тези източници.

В първия източник преобладава версията на рептилиите и змейовете, а във втория – тази на лъвовете и на Кристалните хора.

Ще ни се наложи ли на нас, земляните, да преминем през етапа на „винтове и гайки“, преди да достигнем състояние на чистата енергия на разума?

Легендите говорят за епоха на сражения и битки за планетата, като времето е указано иносказателно, но очевидно става дума за близките сто години.

Предсказанието предрича точно това

Силата на разума и технологиите се развиват паралелно. Необходим е скок, а ние стоим на място. Причината е в това, че нашият вид трябва да навакса изоставането в развитието си, за да стане звезден.

Това е необходимо да се направи за много кратък срок, в противен случай ще има рестарт на планетата.

Този срок е започнал в края на 2017 година и ще завърши тридесет години по-късно. Дали е истина предсказанието или не – никой не се наема да гадае.

НП©