26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Учени: Науката се манипулира заради индустриални интереси

Близо 100 европейски и американски учени разкритикуваха индустриалните интереси, които преднамерено деформират научни доказателства, за да попречат на регламентацията на ендокринните смутители.

„Срещу проекта за подобна регламентация в ЕС се води активно борба от учени, свързани с индустриални интереси, създавайки вчепатление за липса на консенсус там, където всъщност няма противоречия в научната общност“, се казва в информация, публикувана във френския вестник „Монд“.

„Този метод за предизвикване на съмнения, свързан с преднамерено деформиране на научни доказателства, за да се създаде невярно впечатление за противоречия, редовно е използван, когато научни открития засягат индустриални интереси“. Сред подписалите информацията е британският токсиколог Андреас Кортънкамп.

„Прецеденти в тютюневата индустрия, агрохимичния сектор и борбата срещу климатичното затопляне забавиха превантивни действия и имаха сериозни последствия за здравето на хората и за околната среда“, се отбелязва в информацията.

По-голямата част от учените, които са активно ангажирани с търсене на причините за увеличаването на свързаните с ендокринната система заболявания, са съгласни, че за това допринасят редица фактори, сред които химични вещества, известни като ендокринни смутители.

БТА