Новини

Учени създават система, която предвижда събития във времето

Учени откриха невиждана до този момент система, която има способността да предвижда събития на нашата планета, часове преди те действително да се случат. След десетилетия на изследвания, няколко учени твърдят, че са открили съществуването на така нареченото „колективно съзнание“, което предопределя хода на някои събития. Те го наричат „ноосфера“, която съществува навсякъде около нас. Проект „Глобално Съзнание“ е международна организация, която обединява в тясно сътрудничество учени и инженери от целия свят. Създател на груповите изследвания е Роджър Нелсън от лабораторията за изследване на инженерни аномалии към университета Принстън.

Целта на проекта е да се засекат възможни прояви на глобалното съзнание чрез физични системи. Създадена е географски разпръсната мрежа от генератори на случайни числа, които изпращат информация по интернет до сървър, където тя се обработва. Промените в тези генератори са пряко свързани с големи международни събития, или периоди, в които се фокусира вниманието на много голям брой хора.

Ефектите на съзнанието са важни научно, но реалната им мощ е много по-силна. Те имат способността да се правят съществени промени в големи системи, които доминират нашия свят. Мащабното колективно съзнание има ефекти във физическия свят.

Какво правят учените?

Методологията на проекта е базирана на хипотезата, че глобално разпространени емоции или привличане на вниманието на огромен брой хора, може да окаже ефект върху работата на генератор на случайни числа, по статистически значим начин. В момента по света са разпръснати 70 генератора. Специално разработен софтуер записва информацията от всяка секунда. Данните след това се изпращат в Принстън за обработка.  Резултатите се представят като графика , отразяваща отклонението от  статистическата случайност.

При събития със голям обществен отзвук обаче, се наблюдават пикове и спадове, които учените обясняват именно с фокусирането на мислите на хората върху събитието.

Един от случаите е атентатът в САЩ на 11 септември 2001 година. Аномалия е открита и малко преди атаката. От Принстън обясняват, че именно емоциите на хората и съпричастността им с тази трагедия е причина за промяната в поведението на машините.

Както е типично за световния научен елит, има и скептици, оспорващи методологията на проекта. Според тях, описаните аномалии в базата данни са резултат на нарочно напасване и не доказват нищо. Според учените Едуин Май и Джеймс Спотисууд, изследвали доклада от 11 септември, няма статистически значима аномалия. Описаната от Нелсън значителна разлика е само в един  кратък период от време.

НП/научна публикация Принстън