Новини

Създателите от най-познатото съзвездие са приветствани от извънземните

Въпросът дали НЛО съществуват или не, е въпрос, който мъдрите няма да оспорват, защото това е дебат за непросветени.

Доказателствата са толкова разпространени и всеизвестни, че това не може повече да се смята само за убеждение.

Доказателствата определено са поразителни,

но причината за техните посещения е единственото, което все още остава скрито. Тези прости модели на поведение на НЛО, служат като приветствие, но и като предупреждение за човечеството.

На малката снимка – всички забелязани НЛО, дошли на Земята първо правят формация поздрав за съзвездието Орион. Това е приветствие, което изисква знания, относно най-известното съзвездие в света.

Втората част от това знание, е връзката му с пирамидите в Египет и пирамидите в Северна и Южна Америка.

Тази връзка води до момент на съзнаване и служи за разбиране.

Без значение дали ни се вярва или не, това е първата стъпка на комуникация между човека и извънземните. Все пак, втората част от тази комуникация е скрита и непонятна за правителствата из цял свят.

Религиите в древния свят

нямали нищо общо с вярата. На първо място при тях било познанието.

В древния свят, не вярата правела хората велики, а мъдростта им. Човек, който разбирал целта на Великата пирамида, бил човек, благословен от Бога на познанието и вечен живот.

Човек, който можел да разгадае мистерията на сфинкса, притежавал върховно знание и притежавал власт и короната на Бога.

В древния свят Бог казва,

че най-важното от живота, което може да се придобие са знанието и мъдростта, защото мъдростта струва повече от златото и среброто.

Също така пак в древния свят Слънцето било нашия портал към Рая и древните хора оставили това познание навсякъде.

На сателитна снимка на космоса ще открием това, което те са видели преди 5000 години.

Това са две, свързани една към друга черни дупки, приличащи на сови. Совите представляват портала към Рая.

Тази „сова“ е отворът на червеева дупка

или както древните хора са я наричали – звезден портал.

На Земята има почти 6 млрд. вярващи хора, което означава, че само те имат силата да го променят.

Тяхната численост ще разпореди какво ще стане с останалите от нас. В бъдещето ще дойде и ново знание.

И то ще дойде с промени в самата Земя, което ще застраши живота. Но дали ще ни разрешат да погубим отново живота създаден от други по-висши от нас?

НП/2023