26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

Сатурновият междузвезден портал. Знаем ли въобще кои сме ние?

Често в медиите се среща темата за междуизмерно пътуване и колела с 8 спици или осмоъгълници. Но защо?

Знаем, че ЦЕРН има колело с осем спици

и могат да отварят портали към други измерения, а също така имат и секретни данни за цивилизацията на маите за „Кетцалкоатъл“, който излиза от колело с 8 спици сякаш то е червеева дупка, както предполага запознатия с тази материя Джон Дженкинс.

Интересното е, че кубът понякога е поставен в колело с 8 спици. Червеевата дупка от филма „Старгейт“ вероятно е най-добре познатата и е използвана и другаде.

Предполага се, че някои от споменатите по-горе портали с 8 лъча може да са вдъхновени от колелото с 8 спици на ЦЕРН. Други автори смятат, че те вероятно представляват 8-лъчевото Сатурново Слънце, което е истинска червеева дупка.

В „Старгейт“ се говореше за отварянето на портал

към Ra/Re (т.е. Сатурн) и археологът Даниел Джаксън открива, че именно Орион е един от ключовете за достъп до червеевата дупка. Имайки предвид това, сравняваме изображенията по-долу:

1) Космическата планина до 8-лъчевото слънце или Сатурнов кораб от Дейвид Талбот (които и Талбот свързва с планината Олимп, планината Цион и Вавилонската кула). Символът се повтаря в древните цивилизации  и има формата на ключалка.

2) 8-лъчевата червеева дупка от филма „Старгейт“. В него червеевата дупка води до „Ra“, а Ра е отъждествена със Сатурн – тя има формата на ключалка, а пътеката представлява Космическата планина.

3) Погледнат от въздуха вътрешният двор на Ватикана (или площад Свети Петър) е съставен от 8-лъча и е с формата на ключалка.

Колелото-слънце с 8 лъча в площада „Свети Петър“

е оформено по символа на Шамаш (идентифициран като Сатурн) и е представен във филма „Ангели и демони“ (базиран на ЦЕРН, както е обяснено по-горе), а ЦЕРН показва Сатурнова символика в своите фрески (като Шамаш) и са признали, че могат да имат достъп до врати към други измерения.

Изследователят Антъни Пач предполага, че ЦЕРН се опитва да получи достъп до червеева дупка и свързва тази червеева дупка с Космическата планина със Сатурновото Слънце (като нарича Космическата планина „плазмен канал“).

Терминът „Сатурново Слънце“

звучи като противоречие. Но ние не говорим за слънце в смисъл на гигантска топка от газ, а по-скоро като за сингулярност или червеева дупка.

Основните движещи се лица на проекта, свързан с големия адронен колайдер в ЦЕРН, наистина се опитват да получат достъп до междуизмерен портал и това е илюстрирано недвусмислено от изображенията по-горе.

„Планина на светлината“ (или „Стълб от светлина“) е друго име за Космическата планина като йероглиф. Стълбове от светлина се появяват много пъти във филмите свързани със Сатурн.

Космическият кораб на Сатурн

може да не е нещо, което се намира в него, а по-скоро червеева дупка, която позволява мигновено придвижване до определени точки в пространствено-времевия континуум − както предполага Уилям Хенри (който го нарича „Устройството на Озирис“ ).

Черното слънце често и многократно е показвано така. Черното (Сатурн) слънце  може да се види и в масонските табла.

Цитат от Уилям Хенри:

Нимрод е бил известен като Озирис, египетският бог на възкресението, в Египет. И двамата са свързани с стълби или спираловидни стълбища към Небето. Това е ключов момент.

В  храма в Абидос има великолепно изображение на Озирис

като стълб или кула. Всъщност египтяните наричали ​​този стълб на Озирис „Та-Вер“ или „връзката между Небето и Земята.

На противоположната стена е Устройството на Озирис, с кораба на вечността, с който той ще отплава във вечността като звезда. Този кораб прилича на съвременен чертеж на червеева дупка.

Вижда се Sety, който изглежда е трансформирал своето тяло в Устройството на Озирис или излиза от него. Това е прекрасен момент на трансформация и възкресение.

НП/DIC