Съзнание

Съществуват ли наистина мистичните записи Акаша?

Какво представляват записите Акаша? Според много учени в областта на теософията, записите Акаша са един вид база данни.

Опонентите твърдят, че това е пълна фантазия и наличието на такава информация е само фикция.

Ако се спрем на различните концепции по темата не е възможно да открием една обединяваща теория, но нещата не винаги са такива каквито изглеждат.

Какво е Акаша?

Най-общото понятие за записите Акаша е, че те съдържат информация за пътуването на душата.

Според Алис А. Бейли „Записите Акаша са като огромен филм за регистриране на всички желания и целия земен опит на нашата планета.“

Тези от нас, които са в състояние да го възприемат ще видят снимките върху тях.

Преживявания от живота на всяко човешко същество от началото на неговото създаване във времето е отбелязано в архива на Вселената, настояват изследователите на темата.

Реакциите и опита на цялото животинско царство, агрегацията на мисловните форми на кармичната природата на всяко човешко същество през целия му път са запечатани в огромното информационно поле.

И в това се състои голямата илюзия на записите

Само добре обучени окултисти могат да направят разлика между реалния опит и астралните картини, създадени от въображението и силното желание.

Според покойния Едгар Кейси, записите Акаша може да се разглеждат като суперкомпютър на Вселената.

Като централен специализиран склад на цялата информация за всеки отделен човек, който някога е живял през цялото съществуване на космоса.

Освен запис на събитията, които са се случили в живота, те записват всяко действие, дело, дума, мисъл, чувство, емоция, намерение и мотив.

Очевидно информацията съдържа цялата история на всяка душа от зората на сътворението. Това са записи, водени от една душата от момента на създаването й.

Написаното от Едгар Кейси означава, че всеки един от нас, пише историята на живота си чрез своите мисли и дела. А също взаимодейства с останалата част от материята.

Тази информация има ефект върху нас

Всъщност записите нямат директно влияние върху нашия живот и възможности и обръщането към тях няма за цел да ни помогне, а да ни предостави поглед върху същността на собствената ни природа и отношения с Вселената.

В тях има много повече за нашия живот, нашите истории и нашите индивидуални влияния върху бъдещето, отколкото може би сме дръзнали да си представим.

Някои учени считат, че записите съдържат информация за историята на Атлантида и всички останали цивилизации живели някога на тази планета.

Блаватска, например пише: „Акаша е един от универсалните космически принципи и представлява пластична материя, творческа по своята материална природа, неизменна в своите високи принципи.“

Това е есенцията на всички възможни форми на енергия

Материя, едновременно психическа и духовна, съдържаща в себе си зародишите на универсалното творение, които поникват под влияние на Божествения Дух.

Рудолф Щайнер, философ, възпитател и основател на Антропософско общество, казва: „Човек може да проникне до вечния произход на нещата, които изчезват назад във времето.

Той може да разширява познанието си по този начин, като вече не се ограничава само до външни доказателства, що се отнася до познаване на миналото.

Той може да види онази част от събитията, която не е осезаема за сетивата, частта, която времето не може да унищожи. Той прониква от преходната към непреходната част от историята.

Тя е написана с други знаци, не като обикновената история. В сферата на познанието и в теософията тя се нарича „Хрониката Акаша.“

Така неусетно се стига до извода, че този който е придобил способността да възприема случилото се в духовния свят може да познае събитията в техните вечни измерения.

Те не стоят пред него като мъртво свидетелството на историята, а се проявяват като живописна картина.

НП/2023