Видео

Революционните космически роботи на НАСА

Изследването на Марс все още е приемано като революция в мисиите на НАСА. Как работят роботите на агенцията и какви са техните иновативни функции? Устройства за захващане към астероиди, чрез които се планира да се извлече 15-тонен камък от повърхността и да се промени орбитата на астероида. Това е метод, който би могъл да предотврати бъдещи въздействия върху Земята. НАСА представя космическите си роботи.