Новини

Произходът на човечеството остава загадка

Научните изследвания показват, че всички съвременни хора може да са „произлезли“ от една и съща двойка преди стотици хиляди години.

В допълнение изследователите установиха, че 9 от 10 животински вида също произлизат от една конкретна двойка, според проучване, публикувано от учени от университета в Базел (Швейцария) и университета Рокфелер (Ню Йорк, САЩ).

Изучавайки генетичните баркодове

на повече от пет милиона животни, както и хора, от 10 000 различни вида, които обитават Земята учените стигат до заключението, че сме „произлезли“ от една двойка възрастни. Това става след „катастрофално събитие“, което почти е довело човешката раса до изчезване преди около 200 000 години.

Така наречените генетични баркодове

или ДНК фрагменти, които се образуват извън ядрата на живите клетки изглежда показват, че не само хората произлизат от една конкретна двойка, но и девет от десет вида животни. Странното е, че всички хора може да произлизат от двойка живяла преди 200 000 години

Както е отбелязано в проучването доказателствата подкрепят теорията, че повечето видове, независимо дали са птици, молци или риби, като съвременните хора са възникнали съвсем наскоро и не са имали достатъчно време да развият голямо генетично разнообразие.

Всъщност 0,1% от средното генетично разнообразие

в човечеството днес съответства на дивергенцията на съвременните хора като отделен вид преди около 100 000 до 200 000 години – не много дълго по отношение на еволюцията.

Същото вероятно важи и за над 90% от видовете на Земята днес. „ДНК баркодиране“ е бърза и проста техника за надеждно идентифициране на видове от къса ДНК последователност от специфичен регион на организмите.

Според старши изследовател

Марк Штокл и изследователя Дейвид Талер от университета в Базел (Швейцария), до деветдесет процента от всички животински видове, които съществуват днес на Земята попадат в тази схема.

Това става преди около 250 000 години, което ни принуждава да преразгледаме установените модели на еволюция на човека и животните.

Както обяснява Джеси Аузубел,

директор на Програмата за човешка среда в университета Рокфелер: „Ако марсианец кацне на Земята и срещне ято гълъби и тълпа от хора, единият вид няма да изглежда по-разнообразен от другия за посетителя.“

В проучване, публикувано в списанието Human Evolution, учените анализират „митохондриалната ДНК“, която майките предават от поколение на поколение, и откриват „липса на човешка изключителност“.

Изследването вече е широко разгласено

в много религиозни кръгове, защото резултатите от него сочат към Адам и Ева, което е библейската истина.

Учените, участващи в изследването, обясниха, че техните открития са „в съответствие“ със съществуването на двойка основатели на човечеството.

Естествено, подобни заключения

никак не се харесват на „научната общност“ и по някаква причина те не пишат за сензационните резултати от това изследване във всички световни медии.

Официалната история и наука обичат да наричат ​​митове и легенди всички исторически източници.

Информацията от тях надхвърля еволюционната теория на Дарвин, но както става ясно реалността е, че „митове и легенди“ се оказват събития, които действително са се случили.

earth-chronicales