Новини

Проф. Филипов: Коя ли цивилизация управлява Вселената?

Това е интервю с проф. Лъчезар Филипов на тема „Коя звездна цивилизация управлява Вселената?“.

Според мен последното, което съм взел от него, преди онова в студиото на БНТ. Поне не откривам друго в диска, които ми изпадна преди време.

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

Разбира се, темата на интервюто бе продикутувана от десетките предавания заснети с професора. При посещението ми в неговия малък кабинет записах този разговор….Уви професор Филипов не го дочака…

С.К. Темата за извънземните цивилизации, които може би управляват вселената, е вълнувала умовете на хората от векове…

Проф. Филипов: Въпреки че до момента няма конкретни доказателства за съществуването на такава цивилизация, научнофантастичните теории и спекулации предлагат различни сценарии и хипотези.

Звездните цивилизации, които биха могли да управляват Вселената…този въпрос вълнува умовете на бунтарите във фантастиката?

Вижте…Скалата предложена от руския астрофизик Николай Кардашев през 1964 г., класифицира цивилизациите в три основни типа.

Скалата на Кардашев и цивилизации от тип III

Според тяхното ниво на технологично развитие и способността им да използват енергията те са:

Тип I: Цивилизация, която използва всички налични ресурси на своята планета.

Тип II: Цивилизация, която използва енергията на своята звезда, например чрез сфера на Дайсън.

Тип III: Цивилизация, която използва енергията на цяла галактика.

С.К. Според тази скала, цивилизация от Тип III би имала технологичните възможности да управлява и контролира цяла галактика, ако не и цялата Вселена. Това възможно ли е?

Проф. Филипов: Вижте сега…Въпреки че това е чисто теоретична концепция тя предлага интересна рамка за разсъждения относно възможностите на извънземните цивилизации.

Теорията за Галактическата федерация

Един от вашите гости постоянно говори за една от популярните научнофантастични идеи. Тази за Галактическа федерация.

Според нея това е съюз от различни звездни цивилизации, които обединяват усилията си за управление и поддържане на реда във Вселената. Такава федерация може да включва представители от различни планети и галактики, които споделят ресурси и знания за общото благо.

Тази концепция е популяризирана в различни филми и книги, като например в „Междузвездни войни“ и „Стар Трек“.

Въпреки че няма доказателства за съществуването на такава федерация, идеята продължава да вдъхновява и да провокира въображението на много хора, включително и на вашите зрители.

Парадокса на Ферми

С.К. Вие обаче знам сте привърженик на Парадоксът на Ферми, каква е причината?

Проф. Филипов: Вижте, Пародаксът на Ферми поставя въпроса защо, ако във Вселената съществуват множество напреднали цивилизации, все още не сме срещнали никакви доказателства за тях.

Една от възможните хипотези е, че тези цивилизации са толкова напреднали, че са решили да не се намесват в развитието на по-ниско развитите форми на живот.

Това предполага наличие на принципи и етика, които ги водят към ненамеса и уважение към естествения ход на еволюцията.

Извънземни артефакти и сигналите от космоса

С.К. Друга възможна индикация за съществуването на напреднали звездни цивилизации са извънземните артефакти и аномални сигнали от космоса, нали така?

Проф. Филипов: Да така е, но вижте какво сега…Например, някои звезди показват необичайни колебания в светлинната си крива.

Това…някои изследователи интерпретират като възможно присъствие на мегаструктури, изградени от напреднала цивилизация.

Също така, програмата SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) активно търси радио сигнали от извънземни цивилизации.

Въпреки че досега няма потвърдени сигнали, търсенето продължава и всяка нова находка може да промени нашето разбиране за космическите съжители.

Коя е Кралицата?

С.К. Въпросът коя звездна цивилизация управлява вселената остава в сферата на научната фантастика и спекулациите? Това така ли е според Вас?

Проф. Филипов: Въпреки че теории като скалата на Кардашев, хипотезата за галактическата федерация и изследванията на SETI предлагат интересни перспективи, до момента конкретните доказателства за съществуването на такава цивилизация са колебливи.

Но вижте сега…Независимо от това ние продължаваме да изследваме Космоса и да търсим отговори на тези фундаментални въпроси.

Възможността да открием напреднали извънземни цивилизации остава една от най-вълнуващите цели на съвременната наука.

С.К. Професор Филипов, благодаря ви.

Проф. Филипов: (кимва с глава)

НП