Здраве

Прана енергията и възможно ли е лечението с нея?

Праничното лечение на физическото тяло датира от древността. При него се използва праната или т.нар. жизнена сила.

Това лечение включва умението да се работи с енергията „ки“ и биоплазменото тяло на човека.

Разбирането за този процес има и други названия: цигун, ki kung или ки-лечение, изцеление с жизнена енергия, изцеление с вяра, и др.

Какво е прана енергията?

Праната или ки-енергията е жизнената сила, която поддържа живота и здравето на тялото.

Лечителят я предава на пациента и с това спомага за възстановяване на неговото здраве. Така се осъществяват т.нар. „чудодейни изцеления“. 

Както във видимото физическо тяло има кръвоносни съдове, по които тече кръвта, така и в енергийното тяло има фини невидими, разпространени по цялото тяло, биоплазмени канали или меридиани, по които тече ки-енергията и биоплазменото вещество.

Има няколко биоплазмени или енергийни канала и хиляди второстепенни. В йога те се наричат главни и второстепенни нади. Праната, или ки, тече по тези канали и подхранва с енергия цялото тяло.

Недостигът или излишъкът на прана е свързан с това, че близко разположените фини меридиани или биоплазмени каналиса частично или напълно блокирани.

Затова тя не може да циркулира в поразената област. Енергийното тяло е свързано с физическото – въздействието или поражението върху едното се отразява на другото.

Ако биоплазменото тяло е отслабено, това може да се прояви във видимото физическо тяло като кашлица, простуда, болно гърло и други свързани с гърлото проблеми.

При случайно порязване на тялото, от мястото изтича и прана. 

При недостиг на прана във финото тяло физическото тяло става възприемчиво към инфекции. Ако недостигът на енергия е в областта на слънчевия сплит, например, във физическото тяло може да възникне жълтеница или хепатит.

Лечението на енергийното тяло води до излекуване на физическото тяло – това се нарича Закон на Съответствието.

Късогледството, например, може да се подобри и излекува чрез очистване на организма и зареждане на очите с прана.

Хипертрофията на сърцето може да се облекчи с един-два сеанса чрез зареждане с прана на областта на сърцето, лопатките и рамото. За пълно излекуване са необходими няколко месеца. 

По принцип болестите трябва да се лекуват енергийно и преди проявата им във физическото тяло.

Подобно на физическото тяло, и енергийното има главни, малки и мини чакри. Те възприемат, усвояват и разпределят праната в различните части на тялото. 

Ендокринните жлези се контролират и захранват от някои главни чакри. Работата на ендокринните жлези може да се управлява чрез стимулиране или забавяне на тяхната дейност посредством контрол или манипулации на главните чакри.

Някои чакри са центрове на психичните способности. Най-проста и безопасна е активизацията на чакрите на ръцете, разположени в средата на дланите.

В резултат се появява способност да се чувстват фините енергии и аурата. Това лесно може да се постигне посредством редовна концентрация на тези чакри. 

Има множество методи за изцеление на един и същи тип заболявания. Но основните принципи остават неизменни: очистване и енергийно зареждане.

Акупунктурните точки са вратите, през които праната може лесно да прониква в тялото и да го напуска. 

При енергийно подхранване през най-близко разположената до проблемната зона чакра, подаваната прана получава пряк достъп до проблемната зона.

Доколкото проблемната зона филтрира предаваната прана, за подхранване са необходими повече време и по-голямо количество прана. 

За енергийно подхранване на цялото тяло обикновено използват чакрата на слънчевия сплит. Тя е разположена в центъра на тялото, където са съсредоточени множество главни органи. Подхранването трябва да се осъществява бавно и внимателно.

Енергийното тяло поглъща, разпределя и зарежда с прана, или ки, цялото физическо тяло.

Именно праната обезпечава нормалното функциониране на целия организъм. Физическото тяло е формирано по подобие на енергийното.

Болестта може да бъде предизвикана от вътрешни, външни фактори, или от комбинация между тях. Ако се лекуват едновременно енергийното и физическото тяло, лечението ще е по-ефикасно. 

Макар праничното лечение да дава удивителни резултати, то има и своите ограничения.

Следва да се избягват фанатизма и крайностите – не бива изцяло да се отричат нито алтернативните методи, нито традиционните.

заб. В статията са описани алтернативни практики. Моля проверявайте и консултирайте вашите здравни резултати със съответното медицинско лице или личен лекар.

fund-intend.eu