Съзнание

Папа Франциск призова за нулева толерантност към сексуално насилие към деца

Папа Франциск призова католическите епископи по света да направят каквото е необходимо, за да гарантират, че децата няма да бъдат обект на сексуално насилие от страна на духовниците. Ватиканът разпространи текста на писмо, изпратено на 28 декември от папа Франциск до епископите, посветено на несправедливостите към децата като робския труд, недохранването и сексуалната експлоатация, включително насилието от страна на свещеници.

В писмо главата на Римокатолическата църква е описал „греха от това което се е случило; греха от това да не се помогне; греха от прикриването и отричането; греха от злоупотребата с власт“.

Фокус