Съзнание

Поколението на новата ера. Кристалните деца

„Знанието, което идва от другите, не е толкова важно. Само вътрешният ви глас може да ви прошепне истината.“

Кейти, Кристално дете, 6-годишна

Още преди навлизането в Ерата на Водолея, започнаха да се раждат различен вид хора. Тяхната цел беше да ни подготвят за нея, да проправят път на новите идеи, бунта, свободата, любовта.

Децата на новото време. Безспорно по-напреднали в развитието си от поколенията преди тях, те често идват в нашия свят с някои изключителни дарби.

Мнозина от тях си спомнят къде са били, преди да дойдат на Земята или възстановяват спомнят предишните си животи.

Децата на Новата ера се делят на няколко категории.

Не всички са деца индиго

Децата индиго са наречени така заради преобладаващия индигово син цвят в техните енергийни полета.

Индиго са рушителите на авторитети. Те знаят, че нещо в нашия свят не е наред. Разбират, че правилата на обществото невинаги отчитат конкретните обстоятелства или отделния човек. Отказват да се подчинят.

Карайки ни да се осъзнаем, Децата индиго отварят вратите към разбирането и правилното възпитание на следващите поколения.

А децата след тях са по-малки, но още по-напреднали в развитието си. Това са Кристалните деца, Звездните деца, Земните ангели и Преходните деца (нещо като междинна категория).

Кристални деца

Енергийните полета на Кристалните деца съдържат пълния цветен спектър. Те са започнали да пристигат на Земята през 1997–1998 г., което означава, че първите от тях в момента са 20 или 21-годишни.

Дори веднага след раждането, очите на Кристалните деца излъчват познание отвъд времето и пространството и трудно откъсваме поглед от тях.

Някои от се раждат почти напълно реализирани. С други думи, те са в постоянен контакт с етерните светове отвъд нашето измерение и проявяват поразително владение на интуитивното, шестото и дори седмото си чувство.

Бързо научават, че малцина са в състояние да ги разберат. В началото семействата им общуват с тях на бебешки език и опитват да ги занимават с глуповати играчки, както е практиката с всички бебета.

Тези крехки същества обаче понякога се отдръпват във вътрешния си свят, където поддържат общуването отвъд третото измерение.

Кристални дарби и затруднения

Кристалните деца са крайно интуитивни и запознати с чувствата си. Умеят да боравят с енергията и усещат какво изпитват околните — енергията на емоциите, намеренията, мотивите и всичко.

Склонни са към съпричастност, до степен буквално да усещат болката на другите, била тя физическа или емоционална.

Конфликтите са особено разрушителни за тях и те правят всичко възможно, за да ги избегнат.

Поради своята чувствителност Кристалните деца са склонни да се разболяват внезапно, често с висока температура или странни заболявания, които медицината не е в състояние да обясни.

Тъй като много от тях остават неразпознати, те са или пренебрегвани, или се отнасят снизходително с тях и те в крайна сметка трупат чувствата в себе си.

Сетне болката им се проявява физически, например с необяснимо заболяване, тъй като са набрали много повече, отколкото могат да поемат.

Лечителство, съзнание, любов и интелект

Част от тези деца владеят изцеление, което е мигновено, фино и все пак с впечатляваща сила. Те го правят естествено — без да кажат и дума, с нежно докосване, понякога дори само с поглед.

Кристалните деца са деца на сърцето. С изключителна способност за състрадание и чувство за справедливост, те действат за общото благо. Притежават силно социално съзнание и съпричастност, които далеч не са характерни за годините им.

В общи линии Кристалните деца са с добър баланс между лявото и дясното мозъчно полукълбо. Те са с много висок интелект, и все пак подхождат към проблемите с чувство за справедливост и от сърце.

Липсва им достатъчно търпение, за да разсъждават линейно, тъй като мигновено виждат цялата картина, колкото и подробности да има в нея.

НП / по книгата на Мег Б. Лоузи „Децата на новото време“