Новини

Съществува ли огромен подземен град под пирамидите?

Има ли наистина

подземен свят под пирамидите в Гиза? В древните текстове, отпреди хиляди години, откриваме невероятни подробности за отдавна изгубен свят скрит под краката ни.

Като че ли пирамидите в платото Гиза и Сфинкса не са достатъчно завладяващи, но има многобройни разкази за тайни тунели, коридори и камери разположени под платото на Гиза. 

За някои от тях се казва,

че са на повече от 15 000 години. Това е огромен подземен свят, отдалечен от обществото, скрит от историческите книги.

Всъщност за целия регион Мемфис (Гиза) се твърди, че е покрит с подземни камери и тайни стаи.

Недалеч от Гиза, в оазиса „Фаюм“, Херодот е описал съществуването на невероятен лабиринт, който (според  написаното от него),  е „безкрайно чудо“. 

Този древен лабиринт 

бил с внушителен размер и съдържал стаи и подземни камери, които още тогава били много внушителни.

За тази покоряваща  древна постройка Херодот пише:

„Там видях дванайсет свързани помежду си двореца, осеяни с тераси и подредени около дванадесет зали. Трудно е да се повярва, че те са правени от човек. 

Стените са покрити с изваяни фигури и всеки дворец е изящно построен от бял мрамор и заобиколен от колонада.

В близост до ъгъла, където лабиринта завършва, има пирамида на височина двеста и четиридесет фута, с големи издълбани фигури на животни на нея и подземен проход, през който може да се влезе в нея. 

От достоверен източник знам, че подземните камери и пасажи свързват тази пирамида с пирамидите в Мемфис.” 

Херодот дори пише

за огромен  мегалитен комплекс на много нива под пирамидите в Гиза, за който се твърди, че е поне на  15, ooo години. 

Интересното е, че съвсем наскоро по-смели автори подкрепиха писанията на Херодот за съществуването на подземни проходи, свързващи големите пирамиди.