България

По-светли и по-добри със силата на Рождество Христово

Рождество Христово, също Коледа или Божик е един от най-големите християнски празници.

На него честватваме раждането на Сина Божий Иисус Христос. На старобългарски названието е Колѧда.

При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният празник. Рождество Христово е един от 20-те църковни празници в България.

Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея.

Кога се отбелязва Рождество?

Отбелязва се на 25 декември, по григорианския и новоюлианския календар, на 6 януари от арменската църква.

През 1968 г. Българската православна църква установява чествуването на 25 декември. В България отново е официален празник с решение на 9-ото Народно събрание от 28 март 1990 година.

На Рождество Христово имен ден имат всички, които носят имената Христа, Христо, Емануил, Емил, Християн, Ренета, Христиана, Кристиан, Кристияна, Кристиана , Христина, Кристина, Радостина.

Според Новия завет

в мига на рождеството, в небето пламнала необикновена светлина, явил се ангел, който съобщил на намиращите се наблизо пастири, че на света е дошъл Спасителят.

„И рече им ангелът: Не бойте се, защото ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.

Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос. И ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.

И внезапно се яви с ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше:

Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците в които е Неговото благоволение!“ (Лука, 2:10 – 14)