Съзнание

Розовото езеро в Алтай

В Алтай, Русия съществува езеро, което всеки август става розово.

Розовото езеро

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

 

 

Това прекрасно солено езеро се намира в Алтай. Всяка година през месец август, то се боядисава в ярко розово.

 

розово езеро

 

Цветът се получава само през това време на годината, благодарение на микроорганизмите, които тогава са в размножителен период .

 

розово езеро

 

езеро русия

 

Източник: oko-planet.su