26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

Хората предпочитат WIFI интернет пред секса, шоколада и алкохола

Повечето хора предпочитат безжичния интернет прид секса и алкохола. Това гласи ново проучване, проведено от интернет компанията „Ай Пас“. То обхваща повече от 1700 души в САЩ и Европа. 40,2% от допитаните смятат безжичния интернет като своя първа необходимост, задминавайки секса с 36,6% и алкохола с 14,3%.

„Безжичният интернет вече е настигнал други човешки необходимости“, заяви директорът отдел реклама на „Ай Пас“.

Според проучването, повечето хора сега определят къде ще пътуват въз основа на това, дали хотелът има безжична интернет връзка. Откритието е ново напомняне за влиянието на безжичния интернет върху хората. 75% от респондентите в проучването са заявили, че постоянният достъп до безжичен интернет е подобрил качеството им на живот.

„Идеята, че безжичният интернет ще се смята за по-важен от секса, алкохола и шоколада щеше да бъде немислима само преди няколко години. От известно време интернет застава на долните етажи на пирамидата на Маслоу за човешките нужди“, добавя още директорът на „Ай Пас“.

Фокус