Новини

Пътуващите във времето: Илюзия на мозъка и голяма заблуда?

Бихте ли искали да пътувате във времето? 

Въпреки че науката все още не е открила как да превърне това в реалност хората могат да почустват, че пътуват във времето чрез наблюдаването на две силни илюзии.

Тези илюзии включват премигващи символи и звукови сигнали. И показват, че нов стимул може да промени реалното възприятие на хората за реалност случила се само преди част от секундата.

До такива заключения стигат в проучване публикувано на 3 октомври в списание PLUS ONE. Този феномен е наречен следвиждане.(eng. аpostdiction)

За разлика от предсказанията, които правят опит да предвидят бъдещето, следвижданията се случват, когато…

Бъдещ стимул влияе на това как виждаме миналото

Докато подготвяли експеримента изследователите знаели, че за да заблудят мозъка стимулите трябвало да се покажат почти по едно и също време, но с разлика от само 200 милисекунди.

Те открили, че мозъкът ще се опита да рационализира бараж от премигващи символи и звукови сигнали като синтезира различните сетива, използвайки следвиждането.

При първата илюзия,

наречена „илюзорния заек“, изследователите направили видео с три компонента:

Звуков сигнал и премигващ символ в лявата част на екрана

Само звуков сигнал

Звуков сигнал и светлина в дясната част на екрана

Всяка част от клипа била разделена от само 58 милисекунди. Странното било, че макар да имало само две премигващи символа повечето хора възприемали три.

При втория звуков сигнал няма символ, но участниците в опита казвали, че виждат такъв при втория звуков сигнал.

Добре е да знаем, че илюзорният символ се възприема между другите два такива и изглежда мозъкът използва следвиждането, за да преработи информацията и да запълни липсващия символ, твърдят изследователите.

Втората илюзия е наречена „невидимия заек“

При нея се появяват 3 символа и звуков сигнал бива добавен към първия и третия.

Интересното тук е, че участниците не виждали втория символ само защото не е акомпаниран от звук.

Това показва на учените, че звукът може до води до визуални илюзии.

Проучващия екип показал

как мозъкът съчетава възприятията върху пространство и време, за да възпроизведе единно чувство за възприемане.

По думи на Шинсуке Шимоджо, професор по експериментална психология в Калтех:

„Този експеримент показва, че следвиждането е ключов процес във възприемащата обработка на едно или няколко сетива.“ Ученият говори за зрението в първия експеримент и зрението и звука във втория.

Той допълва, че „тези илюзии са едни от редките случаи, когато звукът влияе на зрението, а не обратното.

Това показва динамични аспекти от невронните обработки на информация, които се случват отвъд пространството и времето.

И ето как ние можем

да си създадем илюзията за пътуване във времето без дори да сме направили и три премигвания с очи. Нещо използвано често във фантастичните филми на Холивуд.

Експертите участваи в изледването наричат регресията – новата мания, която завладява света, илюзия на съзнанието.

Тоест дори и да си мислите, че сте Клеопатра или Цезар твърде вероятно е да попадате в капана на собственото си желание за величие.

А може би вече сте негов затворник за вечни времена.

НП/2023