Новини

Пътуващ във времето разказва невероятни истории

През 1953 г. д-р Линднер,

практикуващ в Балтимор, освидетелствал служител на един от тайните правителствени изследователски центрове в Ню Мексико.

Той му бил изпратен поради някои странности в поведението.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Кърк Алън (под тази псевдоним лекарят го записва в книгата) твърдял, че може да пътува в космическите светове, времето и е посетил е много от тях и дори управлявал империя в галактика на стотици светлинни години от Земята.

Като доказателство представил

няколко папки с доклад за своята космическа одисея. 200 глави на 12 хиляди страници с впечатляващ речник с чужди думи и имена, 82 цветни карти на непозната планета с разположените на нея континенти.

И още 61 скици на архитектурните забележителности, построени от жителите на тези планети.

А също и генеалогични таблици на управляващите тези страни, които е посетил, както и звездни карти с непознати съзвездия.

Освен това − монография от 200 страници, където Кърк Алън описва своето управление на галактическа империя.

Имало и таблица с датите на основните събития,

по-специално − на битки, спечелени от доблестните войски под неговото ръководство.

Накрая − 44 тематични папки с подробна информация за различните планети, влизащи в неговата галактическа империя.

Лекарят решил да проучи фантастичния свят на Алън, да намери в представените от него документи несъответствията и абсурди, с които да го разубеди в реалността на тази космическа епопея.

Но вместо това започнал да възприема тази измислена галактика като реално съществуваща. А Кърк като случай на пътешественик в пространството и времето.

Десет години след горепосочените събития

за идентичен случай разказва в книгата си „Отвъд реалността“ калифорнийският психотерапевт Ричард Бренер.

Словесният портрет на пациента и начина му на поведение почти напълно съвпадат с личността на Кърк Алън.

Той работел в тайна лаборатория за термоядрени оръжия. Но този път Алън пътувал в подземния свят.

Въпросният човек разказал на лекаря за Крентирмерия − империята на гномите, където бил нещо като лидер.

Своите приключения в подземния свят, неговата география, флора и фауна, социално устройство, нрави и обичаи на обитателите и други Алън описал на 3600 страници.

Обемът и качеството на приложените карти, таблици и рисунки също впечатляват.

Алън твърдял, че е проникнал в подземния свят

посредством лабиринт от пещери под скалисти планини. Според него дълбоко под земята живеят гноми, които се крият от човешките очи от незапомнени времена.

Този свят е много подобен на Земята, с равнини, планини, реки, гори. Небето е светло зелено, а слънцето тъмно червено, както на Земята при залез.

Подземното слънце е земното ядро. Социалната система на подземния свят е абсолютна монархия.

Властта на императора над живота и съдбата на поданиците е безгранична, но той не злоупотребява с нея, управлява мъдро и състрадателно и се грижи за благосъстоянието на народа и държавата.

Цивилизацията на гномите,

за разлика от земната, не следвала технократския път. Те знаят как да извличат метали от руди, за да произвеждат от тях оръдия на труда, украшения и вещи за бита. Там няма самолети, локомотиви и коли.

Жителите на подземния свят предпочитат да се возят и летят на опитомени динозаври.

Като цяло климатът на Крентирмерия,

нейната флора и фауна съответстват на онова, което е било на Земята по време на Креда − последния период от Мезозойската ера.

Естествени врагове гномите нямат. Ерата на войните завършила преди хиляди години и е установен вечен мир.

Това позволява на империята да използва всички средства за повишаване благосъстоянието на населението и за развитие на науката и изкуството.

Към горния свят подземните жители се отнасяли с голяма загриженост и избягвали контактите с хора по всякакъв възможен начин.

Съдбата на оздравелия Кърк Алън, ако това е бил той наистина, след този разказ остава напълно неизвестна.

НП/2024