Новини

Връзката ни със съзвездието Орион е от най-древни времена

По някаква причина съзвездието Орион

заема специално място в културата на древните цивилизации по целия свят.

И този факт вече може да бъде намерен в много книги, документални поредици и изследователски материали.

От Египет до Мексико, учените са откривали постройки, създадени с детайлна точност по модела на това съзвездие. Някога Орион е бил в центъра на небето за предците ни.

Какво представлява съзвездието Орион?

Според астрономите част от тази звездна формация е мъглявината M42, която е едно от най-ярките звездни образувания в нощното небе и е видима с просто око.

Древни култури и цивилизации са почитали съзвездието в продължение на хиляди години, вероятно и във времена, все още неизвестни за историята.

От VIII в. пр. н. е. съзвездието носи името на гръцкия полубог Орион. Ако се приеме, че звездите за точки, които могат да се свържат, тогава ще се получи човешки образ с ясно разграничими глава, рамене, пояс и крака.

Според гръцката митология,

Орион е исполин, роден със свръхчовешки способности. Той е бил могъщ ловец, който убивал животни с бронзова бухалка.

Неговият баща е Посейдон. Митологията разказва, че когато гръцкият герой е убит, той бил поставен сред звездите за вечни времена.

Но каква е причината съзвездието Орион да е било толкова важно за предишните цивилизации?

Платото Гиза и Орион

гиза орион

Не веднъж е ставало дума за египетската цивилизация и нейната връзка с Орион. Голямата пирамида в Гиза и придружаващите я структури изумяват изследователи, историци и археолози в продължение на векове.

Тези величествени структури, за разлика от много други паметници, са на повърхността на планетата. И трите пирамиди в Гиза изглежда са дълбоко свързани със съзвездието Орион.

Най-древната египетска цивилизация е вярвала,

че същества в човешка форма от Сириус и Орион са пристигнали на Земята като пратеници на Озирис и Изида и буквално донесли възхода по земите им.

Това може би е една от основните причини, поради която строителите на пирамидите са решили да пресъздадат съзвездието Орион на повърхността на планетата.

Ако разгледаме трите основни звезди от съзвездието и след това погледнем трите пирамиди в Гиза, ще забележим изумителна прилика.

схема орион

Според изследователя Горо Адачи,

в Гиза има необичаен набор от специална подредба от около 10 500 години пр. н.е. Орион достига най-ниската си точка в Меридиан след 26 000 годишен прецесионен цикъл.

Прецесията бавно измества Орион, както и други звезди нагоре – надолу по меридиана.

Там звездите достигат най-високите си дневни положения. По време на пролетното равноденствие, Сфинксът е обърнат на изток, за да посрещне изгрева на своите два небесни двойника – Слънцето и съзвездието Лъв.

Изгревът по време на равноденствието в 10 500 г. пр.н.е.

  1. Орион бил разположен точно в меридиан.
  2.  В южното небе Млечният път се виждал почти вертикално.
  3. Орион се намирал в дясно от небесната река

Теотиуакан и съзвездието Орион

теутикуан

Според експерти, оформлението на целия град изцяло отговаря на астрономическата постановка.

Той е последователно ориентиран от 15 до 25 градуса източно от истинския север.

Предната стена на Пирамидата на Слънцето е перпендикулярна спрямо точката на хоризонта, където Слънцето залязва по време на равноденствията.

Пирамидите от Теотиуакан

са разположени по модел на нашата Слънчева система, но изобразяват и пояса на Орион. Според древната митология, това е точката на създаване. Историята разказва, че през 3114 г. пр. н.е. боговете са дошли от небето на Земята на някакъв вид съвещание, което се е състояло в Теотиуакан.

Древните хопи и Орион

chaco-canyon

Ако се тръгне от Теотиуаканна север към днешните Съединени Американски Щати, се стига до свещените земи на племето хопи.

Хопите са местно индианско племе, чиито космология и паметници също имат дълбока връзка със съзвездието Орион. Както много други древни цивилизации и това племе, конструира своите свещени места по подобие на съзвездието Орион.

Високо над пустинята в Аризона се намира техният резерват, изграден от 12 села, простиращи се на територия от над 1,5 милиона акра. Митологията на племето е изградена изцяло около съзвездието Орион.

Когато бъде разгледано съзвездието Орион

и сравнено с градовете на древните хопи, разпръснати в околностите на река Колорадо и Гранд Каньон откриваме зашеметяващо сходство със звездите.

Дори и ландшафтът на мястото изглежда като своеобразна земна карта, изобразяваща съзвездието Орион.

Според някои изследователи трите плата, част от свещените земи на хопите, са копие на звездите в пояса на Орион.  Ако мястото бъде свързано с други забележителности на индианското племе, разположени из целия Югозапад получава цялостна карта на Орион.

хопиСамите хопи вярват, че техните земи са място в непрекъсната връзка с предците си.

НП/2023