Новини

Опознайте себе си. Кои са различните видове интелигентност?

Терминът интелигентност не е ограничен просто до академични постижения. Това е стереотип създаден от обществото.

Един човек може да е интелигентен в нещо много конкретно, което за другите да е трудно за научаване и разбиране.

Хората мислят, че щом не са могли да се представят отлично в училище това по някакъв начин ги прави глупави. Но истината е съвсем различна.

Според психолога Хоуърд Гарднър има различни видове интелигентност. Той ги описва в книгата си „Теория на множествената интелигентност“. Какви са видовете интелигентност научаваме от автора?

Музикално – ритмичнa

Тя е свързана с чувството към музика, звуци, тонове и ритъм. Хората с развита музикална интелигентност са добри в композирането, пеенето и свиренето.

Визуално – пространствена

Способността да мислите триизмерно. Имате развито въображение, артистични умения и способността да трансформирате пространствено информацията, която получавате.

Вербално – лингвистична

Способността да използвате комплексен език, за да предадете комплексно значение. Чуждите езици ви се отдават и е редно да продължите да се образовате в тази посока.

Телесно – кинестатична

Способността да използвате различни физически умения, да имаме контрол над тялото си и да боравим с различни предмети и материали.

Хората с подобни умения се изразяват по-лесно чрез тялото си.

Междуличностна

Тя е свързана с способността да комуникираме с другите и да създаваме взаимоотношения с тях.

Това включва вербална и невербална комуникация. Според теорията тези хора обичат да общуват и по-лесно усещат емоциите и чувствата на другите.

Вътреличностна – емоционална

Хората, при които този вид интелигентност е по-изявена имат способността да вглеждат в себе си и да разбират своите собствени чувства и мисли.

Такива хора добре познават силните и слабите си страни.

Натуралистична

Тя е свързана с умението да цените и разбирате природата. Всяко живо същество на този свят е важно за вас.

Екзистенциална

Тя е свързана със способността да мислим по-дълбоко, за въпроси свързани със смисъла на живота, смъртта, Бог и Вселената.

Интелигентността дава сила на хората.

Познавайки силните си страни ние можем да разбием стереотипите и да помогнем на други хора, а познавайки слабите си страни ние можем да станем по-добри и да се развиваме.

Всеки е различен. Ние сами трябва да изградим пътя си, по който ще вървим в този живот.

consciousreminder.com