Новини

Опасно ли е влиянието на синхронизираните вибрации над нас?

Защо считаме как някои неща притежават съзнание а други, не? И дали това не е свързано със супер комуникация на квантово ниво?

Това са въпроси отнесени към древната загадка „разум-тяло“ и можем ли да бъдем управлявани от космоса или с 5G технологията без да го съзнаваме?

От хилядолетия насам човечеството се опитва да си отговори на въпросите, свързани с нашето съзнание. 

Дали учените са намерили решението

и всичко е вибрации, които пренесени в пространството могат дори да убиват? 

В последните години се разработва теория, която казва, че резонансът – друга дума за синхронизирани вибрации е сърцевината не само на човешкото съзнание, но и на физическата реалност. 

Всички обекти в Вселената са в постоянно движение като вибрират. Дори и предмети, които изглежда, че са неподвижни вибрират и резонират на различни честоти. 

Наблюдава се интересен феномен, когато два различни процеса на вибриране се намират в близост един до друг.

След време те ще започнат да вибрират с една и съща честота. Те се синхронизират по мистериозен начин. 

Синхронизация 

В книгата си „Синхронизация: как изниква ред от хаос във Вселената, природата и живота“ Щефан Строгац дава различни примери от физиката, биологията и химията да илюстрира това, което той нарича „sync“. 

Определени видове светулки започват да светят в синхрон, формирайки голяма група от светулки. 

Лазерният лъч

бива създаден, когато фотони с еднаква сила и честота биват излъчени заедно. 

Ротацията на Луната е перфектно синхронизирана с нейната орбита около Земята, така че ние виждаме само едната ѝ страна. Голямата загадка остава нерешена. И тук може би се крие ключът към десетки отговори.

Резонансът е всеобхватен феномен. Той е причината за мистериозните тенденции към самоорганизация в природата или груповите самоубийства на китове, делфини и дори хора.

Всички неща във Вселената ли имат съзнание?

Все повече се възприема идеята, че цялата съществуваща материя до някаква степен притежава съзнание. Тази теория се нарича „панпсихизъм“.

Тя твърди, че съзнанието не се е появило изведнъж. То винаги е съществували заедно с материята, те са две различни страни на една монета. 

Електронът и атомът притежават съвсем малко количество съзнание. Но колкото повече се усложнява материята, толкова по-комплексно става и съзнанието. 

Биологичните организми

преработват по-бързо информацията, чрез серия от биофизични връзки. 

Скоростта на резониращите вълни в материята са ограничаващия фактор, който определя размера на съзнанието на всичко във Вселената.

Всичко е въпрос на вибрации и способността на различните видове материя да постигат синхрон във вечния си космически танц може би е търсеният отговор за възможния край на цивилизациите преди нас.

scientificamerican.com