Новини

Една пета от населението на Балканите живее в риск от бедност

Близо една пета от населението в страните на Балканите живее в риск от бедност и социално изключване. Това показват данни на Евростат за паричната бедност и неравенството в доходите в ЕС през 2015 г.

От анализа става ясно, че в осем страни на ЕС хората живеят в значително по-висока степен на риск от бедност в сравнение с по-богатите партньори от общността, отчита европейската статистика.

Тези страни са Румъния, Латвия, Литва (22 процента), Испания, България, Естония, Гърция и Хърватия .

Освен тези страни-членки на ЕС, хората в още няколко държави на Балканите са със значително завишени показатели за риск от бедност. Това са Сърбия, Турция и Македония.

Общността, която е била най-уязвима от симптомите на бедност, е била тази на безработните хора в ЕС. В трите балтийски държави, плюс България, Унгария, Румъния и Малта най-малко половината от безработните са били изложени на риск от бедност през 2015.

Сред държавите-членки на общността най-ниските съотношения на лицата в риск от бедност са регистрирани в Чехия и Исландия – по 9,6 процента, Холандия и Норвегия.

Друга уязвима група от бедност са били пенсионерите в ЕС. Около един на всеки осем пенсионери в ЕС-28 е бил изложен на риск от бедност през 2015 г.

Най-висок е процентът на бедните пенсионери в Естония, Латвия, България и Литва.

Според анализа, водеща цел в европейската социалната политика, е през 2020 г. в общността да има 20 милиона по-малко лица, които са изложени в риск от бедност в страните на ЕС.

НП/ Дарик