Новини

Някога е имало огромни сблъсъци на Луната

Три концентрични скални пръстена върху лунната повърхност бележат голяма вдлъбнатина, която е следствие от сблъсък и е известна като Mare Orientale. Въпросът как точно се е формирала тя озадачаваше учените от десетилетия, но сега две нови изследвания дават отговори на този въпрос.

Учени от американското космическо ведомство и университета Браун за пръв път създадоха модел, който обяснява формирането на кратера преди 3,8 милиарда години.

„Сблъсъци като формиралия Mare Orientale са най-големите причинители на промени в кората на планети в ранната Слънчева система“, заяви геологът Брандън Джонсън от университета Браун.

Събраните данни позволяват на учените да надзърнат под лунната повърхност и да изследват подпочвени структури, които лежат под Mare Orientale.

Посредством тези данни Mare Orientale може да се изследва като с рентгенов апарат, за да се разбере с големи подробности кои особености на повърхността съответстват на други в подпочвените слоеве“, пояснява геологът Джим Хед.

MISSION_2_-_MX-1_Micro-Lander_with_ILO_Telescope_at_Moon_s_South_Pole_0

При повечето големи сблъсъци се изхвърля голямо количество материя, част от която пада обратно на повърхността и заличава първоначално образувания кратер. Това се е случило и с Mare Orientale. Данните обаче дадоха възможност на учените да открият следи от първоначалния кратер под повърхността и да преценят какво количество скали са били изхвърлени при първоначалния сблъсък. „Сега знаем кои части от кората, мантията и вътрешността са били разместени и какво количество от изхвърлената материя е било разпръснато върху цялата Луна“, отбеляза Хед.

Въз основа на данните учените създали модел, който имитира сблъсъка, разкривайки формирането на трите пръстена. Изхвърлените горещи скали от кората първоначално се стекли навътре към мястото на сблъсъка. Това създало големи цепнатини, които формирали двата външни пръстена. Вътрешният бил формиран от разтопена изхвърлена материя, която се стекла навън.

Данните дават възможност на учените да открият следи от първоначалния кратер под повърхността и да преценят какво количество скали са били изхвърлени при първоначалния сблъсък.

Учените се надяват да използват модела си, за да изследват формирането на пръстени на други планети, включително на Марс.