Здраве

Огледайте се за симптомите на мистичната връзка с Кундалини

Кундалини е форма на първична енергия, която се намира в основата на гръбнака.

Когато тази сила се „събуди“, тя може да бъде транспонирана по централната ос на тялото към короната или лотоса в Сахасрара.

Тя може да бъде активирана и с нея може дори да се злоупотреби от онези, които не са духовно мотивирани или не са завършили този процес.

Как се отключва енергията?

Напредъкът на Кундалини през различните чакри води до различни нива на събуждане и мистично преживяване.

Когато тя най-накрая достигне върха на главата или коронната чакра, създава изключително дълбока трансформация на съзнанието.

Понякога Кундалини отива и отвъд върха на главата. Тя провокира появата на мистично състояние на съзнание, екстаз, в който дуалността изчезва.

Кундалини живее в тялото на всеки човек като Трансценденталната сила, която предхожда и достига до целия Макрокосмос.

Изглежда, че пробуждането на Кундалини излиза от дълбока медитация и следователно − от просветление и блаженство.

Разкриването на Кундалини

Материята, животът и съзнанието са само различни степени (и с различни честоти на вибрация) на разкриването на Кундалини. 

Тантра йога разглежда човека като истинско отражение на Макрокосмоса. В човешкото същество присъства универсална, неограничена и нелокализирана сила.

Когато Кундалини се издигне до главата, тя се преживява блаженство и се възприема много интензивна светлина.

Светлината, съпровождаща пробуждането на Кундалини, е една от константите на духовното изживяване, разкрито от мистиците на всички религиозни традиции.

Прави се разграничение между частично и пълно пробуждане на енергията Кундалини.

Изкачването на Кундалини до центъра Сахасара ще събуди истинския импулс за осъзнаване на Бога (или духовното освобождение) и ще доведе до революция в съзнанието.

Едва тогава тялото може да премине към екстаза на просветлението.

Усещане за Кундалини

Събуждането на Кундалини е придружено от силно усещане за топлина или студ през гърба и тялото.

Влизането на Кундалини в централния гръбначен канал е придружено от усещане за обединяване и дори може да причини задъхване.

Когато Кундалини достигне чакрата Анахата, е възможно да възникне сърцебиене.

Може да възникне усещане за изтръпване в пръстите и понякога цялото тяло започва да трепери.

Кундалини позволява на човека съзнателно да прекоси по-ниските нива и да се слее с универсалната космическа сила, от която е част. След като тя се събуди, вече никога не заспива.

Промените са максимално благоприятни за засегнатото лице, но за някои хора процеса може да е плашещ.

CE/НП 2023