Новини

Облъчването с 6G може да доведе до промяна на клетките в мозъка

Облъчването

с терахерцови вълни може да доведе до увеличаване на мозъчните клетки. Това съобщава South China Morning Post (SCMP).

Китайски учени описват ефекта на терахерцовите вълни използвани в 6G върху мозъка. По време на експеримента експертите облъчват миши неврони в петриево блюдо с мощност 100 микровата.

Изводите от експеримента

Оказа се, че ниски дози терахерцово лъчение могат да увеличат производството и активността на определени протеини. Те от своя страна стимулират растежа на невроните.

„Терахерцовите вълни могат директно да се свържат с протеини и ефективно да ги резонират нелинейно“, каза водещият изследовател Ли Сяоли от SCMP.

Очакванията на експертите

Въпреки, че невроните остават здрави въздействието на вълните предизвиква безпокойство сред експертите.

Терахерцовото лъчение направи възможно младите мишки да бъдат „по-умни“.

Но ефектът му върху по-възрастните мишки не е открит. Учените са установили, че ефектът от 6G е добре да бъде допълнително проучен, за да се предвиди потенциална опасност.

Изследванията по света

В научната си работа експертите се позовават на изследване и на Руската академия на науките от 2009 г., според което излагането на терахерцово лъчение за няколко часа на ден с мощност от няколко вата може да повиши температурата в мозъка.

Проучването на китайските учени също така показва, че ефектът от радиацията не е постоянен. Два дни след първото облъчване скоростта на растеж се забавя значително.

На този етап екипа на специалисти търси научно обяснение за поведението клетките атакувани с това излъчване.

НП/2022