Здраве

Няколко златни правила, които могат да променят живота на всеки

Когато сме се родили не сме дошли с наръчник за поведение през живота, но ето някои насоки, които са открити в текстове в старата хинди култура.

„Животът е последователност от уроци, които трябва да бъдат изживени и разбрани.“

Хелън Келър

Ще получите тяло

Независимо дали ви харесва или не, то ще бъде ваше до живот. Запомнете това и си го припомняйте в моменти на злоупотреба с него.

Ще учите по пътя

Животът е едно непрестанно поучително преживяване, в коeто всеки ден предоставя възможности за нови уроци.

Само и единствено по този начин получаваме възможности за навлиане в нови пространства.

Няма грешки, има само уроци

Нашето развитие е процес на експериментиране, проби и грешки. Да научим този урок е лесно.

Състраданието е лекарство за суровата критика към самите нас и към другите.

Прошката е не само божествена, а също така „акт на заличаване на емоционалния дълг“.

Урокът се повтаря, докато не бъде научен

Това, което се проявява като проблем и предизвикателство, раздразнение и неудовлетвореност са още уроци.

Те ще се повтарят, докато не ги видим като уроци и не се поучим от тях. Нашето собствено съзнание и способност да се променяме са основни за изпълнение на това правило.

Като обвиняваме другите хора или обстоятелства за нашите нещастия е бягство или отрицание. Ние сте отговорни сами за себе си и за това, което ни се случва.

Защо уроците нямат край?

Докато сме живи ще има уроци, които трябва да бъдат научени. Учителите от изток съветват да се отдадем на „ритъма живот“ и не се съпротивляваме.

Да сме достатъчно смели, за да можем да признаем слабостите си е задължително условие.

Добре е да бъдем достатъчно гъвкави, за да се адаптираме към света, на които не сме свикнали.

Другите са нашето огледало

Ние харесваме или не харесваме нещо в друг човек, спрямо нашите предпочитания и представи.

Условие за развитие е да сме толерантни и да приемаме другите такива, каквито са. Без да ги съдим.

Себесъзнателна яснота е формула за всеки от нас. Да се стремим наистина да разбираме и да имаме обективна преценка за самите нас, нашите мисли и чувства.

Това, което правим със живота си зависи само от нас

Имаме всички възможни инструменти и източници, от които се нуждаем. Какво ще правим с тях, зависи от нас.

Да поемем отговорност за себе си. Да се научим да „пускаме“ нещата, когато не можем да ги променим.

Не се ядосвайте за нищо.

Отговорът е интуицията

Да вярваме на инстинктите си и вътрешните си усещания, независимо дали ги чуваме като глас или внезапно вдъхновение.

Най-накрая ще забравим всичко това, когато се родим отново с всички тези способности.

По-ранните преживявания водят до този физически свят са далеч от духовната същност, за да станем мнителни, цинични и неуверени.

Тези правила не са команди, те са универсални истини за всички нас.

Когато загубим пътя уповаванието на тях е като компас в открито море.

Източник: Еnlightened Сonsciousness