Новини

Ново разкритие. Откъде идват мегалитите на Стоунхендж?

Как е построен Стоунхендж? За какво е служил? Откъде са камъните?

Въпроси, които не веднъж сме дискутирали в Новото познание.

Може би най-накрая има отговор, след като проучване установи, че повечето от гигантските камъни – известни като сарсени – изглежда имат общ произход на 25 километра от Уест Уудс, район, в който е имало човешко присъствие по време на ранния неолит.

Откритието подкрепя теорията, че мегалитите са пренесени в Стоунхендж приблизително по едно и също време: около 2500 г. пр.н.е.

Това противоречи на предишно предположение,

че един голям сарсен, камъкът „Петата“ (Heel stone), идва от непосредствената близост на обекта, и е издигнат преди другите.

Учените изследват състава на камъните с помощта на рентгенофлуоресцентни и мас-спектрометри, както и атомно-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/OES.

Същото е направено с проби от пясъчник от 20 кариери разположени в Южна Британия. По този начин за всеки камък са получени точни химически подписи.

Когато ги сравняват авторите на изследването стигат до извода, че 50 от 52-те оцелели сарсена са били добити на 25 километра северно от мегалитния паметник в района на Уест Уудс.

Авторите на изследването казват,

че след установяването на произхода на сарсените, възникват и други дискусии по редица свързани въпроси.

По-специално как са били доставени 30-тонните камъни на строителната площадка. Учените и по-рано са обсъждали тази тема, но без да знаят обаче къде точно са били добивани тези камъни.

Възниква и въпросът какво е било специалното в камъните от Уест Уудс, че древните строители да изберат точно тях. Освен това произходът на двата сарсена остава неясен.

Новото проучване е публикувано в списание Science Advances.

НП/ ScienceAlert