26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Нова система как да разпознаваме децата индиго

Смята се, че децата индиго носят в себе си стари или древни души. Те са на този свят, за да ускорят вибрациите на планетата ни, както и да упътят човечеството към една нова ера.

Тяхната цел е да променят мисленето ни и да ни помогнат да се качим на тяхното ниво. По този начин ние бихме имали различно виждане за света, което би било в полза на цялото човечество.

Кога чуваме термина за първи път?

Този термин за първи път се среща през 80-те години на миналия век, в книгата на  Нанси Ан Тейп „Да разбереш живота си чрез света“.

Тя има способността да вижда аурите на хората. Според нея в този период тя забелязва, че се раждат все повече деца със силно индигово сияние или енергийно поле.

Те били духовно различни по-зрели от връстниците си. На много крехка възраст те имали необикновени умение.

Раждали се с дълбока нужда да постигнат нещо конкретно в живота си. Смята се, че те трябва да променят наложената система и да донесат справедливост и любов на света.

Децата индиго са бунтовници. Понякога им е трудно да извършват очаквани или изисквани от тях неща.

Те не обичат да се подчиняват на правила и не се страхуват от промяната. Повечето от тях развиват потенциала си в по-дълбока възраст.

Те откриват необикновените си способности когато вече са на 40 или дори 50 години.

Как да разпознаем индиго децата?

1. Децата, притежаващи индиго енергията не обичат да се придържат към правилата.

2. Те са нетърпеливи и не обичат да правят неща, с които смята, че си губят времето.

3. Не приемат заповеди от други или трудно се придържат към тях. Правилата, които следват в крайна сметка изглеждат по-логични и улесняват ситуацията.

4. Те знаят кога нещо е правилно и кога не е.

5. Имат изключителен интелект – понякога знаят неща, без дори те да им бъдат обяснявани.

6. Енергията, която те излъчват е необикновено силна, така че ако сте около тях вие ще се чувствате неспокойни и няма да можете да седите спокойно на място

7. Децата индиго притежават изключителна интуиция и достигат лесно до логични решение, за които други не биха си помислили.

8. Те са изключително любопитни и любознателни. Тяхната нетърпеливост ги насочва бързо към други сфери, които биха били интересни за тях.

9. Понякога изглежда, че социализирането с връстниците им е трудно. Но когато те намерят други, с подобни на техните умения те се разкриват пред тях и създават силна връзка.

Тези умения у децата трябва да бъдат разпознавани. Те трябва да бъдат развивани, а не ограничавани поради факта, че не могат да бъдат разбрани от другите.

consciousreminder.com