България

Нов регламент на ЕС удря България с мигранти

Съвсем между другото обаче минава информацията за започналото обсъждане на нов регламент за управление на убежището и миграцията, който да замени действащия Регламент от Дъблин.

Към момента системата определя една-единствена държава-членка на ЕС, която да отговаря за обработването на дадена молба за убежище.

Процедурата се основава на няколко критерия, в т.ч. критерия за първа държава на влизане.

Но според мненията на европейските чиновници, миграционната криза натоварва неимоверно държавите членки на първа линия и е необходим нов механизъм за солидарност. Идеята, поне на пръв поглед, е да се опростят и улеснят процедурите.

Промените са за преместващите се мигранти от държавата, в която са пристигнали за първи път

Сред новите правила се обсъжда индивидуалният принос на държавите членки да стане сходен, да може да има преместване, финансов принос или алтернативни мерки за солидарност.

В регламента се съдържат и мерки, насочени към „предотвратяване на злоупотребите от страна на лицата, търсещи убежище и избягване на вторичните движения.

Това е случаят, в който мигрантът се мести от държавата, в която е пристигнал за първи път, за да потърси закрила или постоянно заселване на друго място”.

Какво точно означават готвените промени за България?

На първо място, определят се задължения за лицата, търсещи убежище, да подават молба в първата държава членка на влизане или на законен престой, като се възпират вторичните им движения.

Тоест кандидатът няма да може да избира държавата членка, в която да подаде молбата си, а ще трябва да остане в първата държава, в която е влязъл. Вероятно е излишно да споменаваме, че често, първата такава от ЕС, в която влизат мигрантите, е именно нашата.

По какъв начин ще ни засегнат готвените изменения?

Към момента страните, които приемат най-много мигранти и натискът към тях е най-силен, са Италия и Гърция.

Ако ви се струва, че от войната в Сирия има увеличен натиск и към нашата страна, което е абсолютно вярно, си представете какво ще последва, ако Регламентът от Дъблин бъде променен.

Ние ще сме от тези, които ще трябва да станем още по-солидарни към други, като предоставим и/или изградим още бази за настаняване на мигранти.

Ако се чудите защо никъде не сте прочели подробности за тези изменения и не сте чули управляващите да дебатират готвените промени, продължавайте да го правите.

Към момента нито има официална позиция на страната ни, нито политиците ни считат темата за приоритетна.

Направо зловещо звучи готвената промяна,

Не можем да пропуснем и тази промяна: „…държавите членки следва да ускорят разглеждането на молбите на кандидати, които са граждани на или,

в случай на лица без гражданство, с предишно обичайно местопребиваване във – трета държава, за която делът на решенията за предоставяне на международна закрила е под 20% от общия брой на решенията за тази трета държава”.

Това отново ни касае, и то доста сериозно, именно нас

Ще спрем дотук с готвените изменения, но дори и посочените по- нагоре, са пределно ясни. Остава само неясна позицията на властниците ни.

За разлика от тях, Германия например, в края на миналия месец, предупреди, че не е съгласна с реформата в този ѝ вид и може да не я подкрепи.

Подобни опасения се чуват и от други страни-членки, които ще са засегнати от промените.

Търсещи убежище жени и деца или агресивни мъже-мигранти

Всъщност на 04.10 представителите на държавите — членки на ЕС постигнаха съгласие, като утвърдиха мандата си за водене на преговори по готвените промени.

Разбира се, това включва и нашите представители, които обаче дори не благоволиха да ни уведомят, още по-малко да ни разяснят какво ни чака с готвените промени.

УНИЦЕФ също излезе със становище, в което посочва, че 

„Всички деца, напускащи родните си страни като бежанци и мигранти, се нуждаят от специална защита, независимо дали пътуват сами или със семействата си, поради което

Пактът за миграцията и убежището, предложен от ЕК, предоставя уникална възможност да се даде приоритет на отстояването на правата на децата бежанци и мигранти в

законодателството и политиката на ЕС в областта на миграцията и убежището, както и за справяне с нечовешките условия и системните провали като част от миграционната политика в Европа”.

Тоест, под маската на това, че децата се нуждаят от закрила,

има сериозен риск по улеснени процедури да се допуснат и техните семейства – или по-точно, представящи се за техни близки.

По думите на работещи в лагерите, се докарват постоянно нови мигранти, като всички са на възраст до 25-30 години и са над 95% мъже.

Мигрантите са предимно от Алжир, Мароко, Тунис, и в пъти по-малко от Сирия, където все още има военни действия.

Ние капацитет за прием на повече мигранти нямаме

Това означава ново строителство или пригодяване на вече съществуващи сгради, за да можем да отговорим на новите промени.

Всъщност проблемът с настаняването е най-малкият

На фона на прииждащите млади мъже от друга религия, често крайно негативно настроени към приемащата ги култура, както и приемащи жените за вещи, които могат да експлоатират сексуално…

…вероятността да ни задължат да приемем в пъти повече, означава бедствие за страната ни.

Не е тайна, че вече пребиваващите тук се издържат основно с кражби и незаконни дейности, а случаите, в които някои от тях биват замесени в тежки престъпления, нарастват.

Вече буквално ежедневие са и случаите на гонки

между коли, бусове, дори и тирове с мигранти, и полицаи, често завършващи със смъртта именно на служителите на реда…

Тогава имаше и бунт сред част от лагерниците, по-голямата част от които афганистанци, довел до множество ранени служители на реда.

Ситуацията в Любимец, в Пъстрогор и на другите места

с такива центрове, не е по-различна. На места се налага местните да се самоорганизират и създават граждански патрули.

Те следят за поведението на мигрантите и да защитават жените и дъщерите си, защото въпросните ги тормозят, отправят неприлични намеци, опипват ги и дори ги насилват.

И на този фон, след всички проблеми, които се увеличават, създават се и нови, ние сме оставени в пълно неведение каква позиция ще заемат управляващите ни относно готвените промени.

И така криво разбраната толерантност може би ще изиграе главна роля в новата вълна от подмяна на цивилизацията.

пълната статия тук