26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

България

Тефтерчето на Васил Левски излиза достъпно в електронен формат

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ ще издаде тефтерчето на Васил Левски в електронен вариант. То ще бъде представено на 18 юли – рождения ден на Апостола на свободата. Проектът е част от програмата на библиотеката за 2017г., която обявена за Годината на Левски. Личният бележник на Левски ще може да бъде копиран в оригинал чрез мобилен телефон, да се чете и прелиства виртуално.

Тефтерчето на Левски ще бъде качено на флашка, а кутийката, в която ще бъде поставено, ще доближава максимално реалните му размери и визия. Документът ще бъде качен в каре за дигитални изложби на сайта на Националната библиотека, а достъпът до личния бележник на Левски в сайта на библиотеката ще осигурява специален QR код, който не изисква въвеждането на адрес. Така всеки, който желае, ще може да го качи на мобилния си телефон.

Личният бележник на Левски е писан в последните 2 г. от живота му и включва фототипно издание и разчетено съдържание. В електронен формат тефтерчето на Левски ще стане достояние на много повече хора, които ще имат възможност да черпят сведения за личния му живот и душевност направо от оригинала.

Копието е обработено така, че да подобри качеството на сканираното изображение, да го направи по-контрастно и в същото врме е постигната двойно по-голяма резолюция на текста. В момента тефтерчето се пази с други документи, свързани с дейността и живота на Васил Левски, в трезора на БНБ при постоянна температура и влажност.

Личният бележник на Апостола на свободата е написан с молив върху хартия отпреди век и половина, която е с висока киселинност. Всичко това застрашава целостта на тефтерчето и строго се съблюдават определени условия за съхранението му.

При залавянето на Левски част от архива на Българския революционен централен комитет и личният му бележник остават непокътнати, зашити в самара на коня на Никола Цветков, който запазва документите и по-късно ги предава на Захарий Стоянов, а след смъртта на Стоянов неговата вдовица ги предава на Софийския народен музей.

НП/ по информация на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“