България

Нощес небесата бяха отворени заради Димитров ден

Българската православна църква

почита днес паметта на Св.Великомъченик Димитрий Мироточец. Празникът е наричан от народа Димитровден.

Народният култ към Св.Димитър го представя като по-голям брат-близнак на Св.Георги. Широко разпространена е поговорката „Св.Георги лято носи, а Св.Димитър – зима“.

В народния календар празникът на Св.Димитър

бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на Св.Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг.

Светецът се възприема като покровител на зимата, студа и снега.

На 26 октомври завършва и традиционният период

от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни работници – пастири и ратаи. Работодателите се разплащат с работниците си.

Затова и празникът на Св.Димитър се нарича още Разпус. На Димитровден се приготвят различни ястия от птици и зеленчуци.

НП