Тайни и загадки

Тайните служби в света работят с техниките на НЛП. Лавров и Кери ги ползват в срещите си

Тези дни отново се заговори за НЛП практики и техники. Книги, автори, лектори не спират да ангажират вниманието ни със загадъчните три букви. Чуждата преса написа за използването на такива похвати по време на последната среща между Сергей Лавров и Джон Кери с цел печелене на позиции в преговорите за Сирия. Анализатори на поведението на тялото и езика реагираха в блоговете си за активна употреба на специални техники и от двете страни. Дали е така, можем само да гадаем? Част от хората все още свеждат познанията си за НЛП до популярните методи на агентите от тайните служби за разпит и вербуване. За да внесем яснота по темата се обърнахме към експерта и консултант на „Новото познание“ Лора Арнаудова.

img_3963

– Какво е НЛП накратко казано?

– Невро-лингвистично програмиране буквално означава програмиране на човешките когнитивни процеси чрез речеви, интонационни и поведенчески похвати. Развива се личностно възприятие, динамики на екипно общуване посредством съществуващи процеси на поведение и мислене. В този смисъл НЛП е философия, насочена към използване на индивидуалния и колективен интелект.

– Кои са основните техники и как могат да бъдат прилагани?

– Основните техники могат да бъдат обобщени като набор от комуникационни стратегии, спомагащи човешкото развитие, приложими в личен, спортен и бизнес план. На личностно ниво ползите се усещат като яснота за желана посока, избор на път подреден според вътрешни потребности, емоционална устойчивост и осъзната лична мисия, разширяване на емоционалната същност, дълбока ангажираност в постигане на цели, способност за управление на напрежение и стрес. На групово и корпоративно ниво техниките на НЛП постигат припознаване на ролята в организацията, ангажираност към задачи и отговорности, мотивация, ангажираност, адекватност в общуването с колеги, партньори и клиенти.

– От кога реално се използва и как възниква НЛП?
– Наборът от техники започва да се събира през 70 години на миналия век от проф. Ричард Бандлър и проф. Джон Гриндер (лингвист и математик). Двамата прозорливи учени от университета в Санта Круз осъзнават първи нуждата на бъдещия човек. Изучават успешните модели на работа на няколко изключителни терапевти – Милтън Ериксън, Фриз Пърлс, Вирджиния Сатир, Грегори Бенсън. Тези модели допринасят значително за развитие на психотерапевтичната практика. Успехът води до възприемане на моделите в спорта, търговията, управлението на кадри. Днес е широко разпространен подход към личностното усъвършенстване.

– Как всъщност работи, има ли нещо специфично, което е добре да знаем?
– Започваме с невро-репрезентациите, чрез които се подрежда субективния опит. Изучават се лични и социални стереотипи, ценности, вярвания, умения и поведения в оптиката на умели начини за осъзнато използване на скрития човешки потенциал. Подходът включва инструменти за постигане на цели и пътищата, по които се постигат. В основата на моделите е езикът и неговите речеви конструкции. Тренират се автоматичната и рационалната системи (съзнание и несъзнание). Централно място в практиките заемат емоциите и емоционалните състояния. Осъзнати и устойчиви емоции водят до контрол при взимане на решения, решаване на проблеми, запомняне и припомняне, поставяне и постигане на цели, взаимоотношения с деца, близки, колеги и себе си.

– Кои са най-големите заблуди относно нервно-лингвистично програмиране?

– Най- голямата заблуда, е че НЛП се усвоява лесно и бързо. Втората – че всеки може да е преподавател и третата – че е манипулативна методология за ума. Потенциалът, който носи речта изисква практика, осъзнаване и търпелив помощник. Въпреки че промените се случват изключително динамично, хората около нас забелязват първи колко сме освободени и интересни. Ако искаме сами да видим промените можем да направим следното. В началото на програмата да се избере посоката, в която ще използва новите умения. По този начин ще наблюдаваме как усвоеното преобразява тази сфера от живота ни.

-И какво е наистина важно да знаем освен, че тайните служби се ползват от тези знания?
– Важно е да знаете, че НЛП е актуален, пълен и прав път към разбиране на вътрешния аз и неговите тайни проявения в общуването.