Съзнание

Нов спътник в космоса ще дава пълна карта на Земята на всеки пет дни

Вторият спътник от мисията за програмата „Коперник“ на ЕС Sentinel-2В беше изстрелян с ракетата Vega от европейския космодрум във Френска Гвиана. Sentinel-2B ще се присъедини в космоса към своя близнак, Sentinel-2A, като е оборудван с камера за наблюдение на земната повърхност и крайбрежия. Двата спътника трябва да осигуряват пълна карта на Земята на всеки пет дни.

Това е петият спътник Sentinel от програмата „Коперник“ за глобален мониторинг на околната среда и сигурност, управляван от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската космическа агенция.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

НП/ BBC