Новини

Невероятна сила на човешкото съзнание и намеренията ни

Какво е енергията, какво е аурата? Има ли наистина енергийно поле във и около тялото ни?

През годините са проведени редица научни експерименти, търсещи отговора на тези въпроси.

Скала на човешкото съзнание и холографското поле

Кинезиологията има много приложения за лечение и диагностика, но може би най-важните открития, до които води тя са холографското и морфично поле, както и скалата на човешкото съзнание.

В продължение на две десетилетия сър Дейвид Хокинс провел серия от изследвания в областта на кинезиологията.

Резултатите били последователни като ученият достигнал до заключението, че има информационно поле, към което всички сме свързани.

Всеки има достъп

Морфичното поле е като интернет на цялата реалност. А умовете и телата ни са търсачките, или устройствата, които могат да се свържат с това поле и да извлекат информацията, която им е нужна.

Въпросите, които сър Хокинс си задавал по време на експериментите довели до изключително интересни открития.

Като например къде се намират Иисус и Буда на скалата на съзнанието и различните емоции, през които преминаваме при всяко ниво на развитие.

Ефекта „Махариши“

Друго интересно откритие, което било направено във връзка със скалата на съзнанието, е анализа на взаимодействието между същества, носещи енергии с висока вибрация, и енергиите с ниска вибрация в полето.

По тези изчисления ще са нужни само около 144,000 просветени души, за да премине света към следващото измерение на реалността.

Това е подкрепено от изследвания проведени от ФБР върху критичната маса или „Ефекта Махариши“.

Следвайки успеха на този експеримент, ФБР провели последващи експерименти, като събрали хора с дългогодишна практика в трансцендентната медитация.

Те били поставени в гъсто населени градове и се молели за мир всеки ден по време на медитация.

По време на експериментите, където и да били те нивата на престъпност и насилие в тези области падали с до 70%.

Критичната маса, както показват резултатите, е корен квадратен на 1%, от което и да е население.

Това означава, че 1 човек пряко влияе на 100 души около него, но двама влияят на 400, трима влияят на 900 и тн. Изглежда молитвите ни не са толкова незначителни, колкото повечето хора смятат.

Посланията на водата

Още един невероятен експеримент, проведен от доктор Масару Емото, проследява влиянието на различни стимули върху водата.

Той публикува изследванията и резултатите в книгата си „Посланията на водата“.

Емото заснема кристалната структура на водата, след което прилага различни външни стимули към нея като думи, музика, молитва и изображения.

Той открил, че когато водата е изложена на негативни влияния кристалната структура се нарушава, докато при позитивни влияния тя е красива и симетрична.

Различните влияния създават различни кристални структури. Тялото ни е 70% вода. Ето защо е добре да се вгледаме в нашите мисли, нали?

thespiritscience