България

Непубликувано интервю с професор Филипов: Има ли живот на Луната?

СК: Добър ден, професор Филипов. Много хора са обсебени от идеята за извънземен живот. Вие сте посветили голяма част от живота си на изследвания в тази област. Има ли живот на Луната?

Професор Филипов: Добър ден. Въпросът за живота на Луната е наистина голяма загадка. Руснаците и американците на спират да спорят под чаршафите кой, какво да взема от Луната?

София Съмър фест

24 юли 2024 от 20:30 ч.

ПРОБУЖДАНЕТО

Един филм на Стойчо Керев

Купете билети

Тя е един от най-близките ни космически съседи и е обект на огромен интерес не само от учените, а и от военните.

Но, вижте…Въпреки многобройните мисии и изследвания, до момента не сме открили доказателства за съществуването на живот там.

СК: Значи според вас, Луната е напълно безжизнена?

Професор Филипов: Вижте сега, понастоящем, да, няма данни за наличието на живот на Луната. Луната има много неблагоприятни условия за живот.

Липсва атмосфера, температурните колебания са екстремни, а радиацията е много висока. Всички тези фактори правят оцеляването на живи организми изключително трудно.

СК: Все пак, има ли някакви теории или хипотези, които допускат възможността за живот там?

Професор Филипов: Разбира се, науката винаги оставя място за нови открития и хипотези. Една от по-спекулативните теории е, че под повърхността на Луната може да има микробиален живот, подобен на този, който откриваме в екстремните условия на Земята.

Например, в ледени каверни или в скални цепнатини, където условията може да са по-благоприятни. Но това са само хипотези, които изискват по-нататъшни изследвания.

СК: Какво би трябвало да направим, за да потвърдим или опровергаем тези хипотези?

Професор Филипов: Вижте сега…Необходимо е да изпратим още мисии, които да могат да извършат детайлни изследвания на повърхността и подземните структури на Луната.

Китайците чувам ще тръгват отново натам. Американците се ослушват, но руснаците могат да изненадат всички.

Чуват, че се факусират на роботизирани мисии с пробовземачи и анализатори на място. Както и потенциално екипажни мисии, които да могат да провеждат по-комплексни експерименти.

Сега…много се работи за новите технолигии да навлезат в полето на Луната. А това ще ни позволяват да изследваме космоса по начини, които преди не са били възможни.

СК: В такъв случай, каква е вашата прогноза за бъдещето на изследванията на Луната?

Професор Филипов: Честно казано…вярвам, че в следващите десетилетия ще станем свидетели на значителен напредък в изследванията на Луната.

Международното сътрудничество, развитието на нови технологии и усилените усилия на частния сектор ще доведат до нови открития.

На последната конференция говорихме за възможността за живот не само на Луната, но и на други небесни тела в нашата слънчева система.

СК: Професор Филипов, благодаря ви.

Професор Филипов: Благодаря и аз.