Съзнание

Може би искате да разберете колко стара е душата ви?

За живота казват, че е пътешествие. Наричат го и училище, което има за цел да ни прати в по-висок клас чрез уроците си.

Но защо?

Някога замисляли ли сте се дали уроците, които учим и мъдростта, която приемаме в този живот, се пренасят към следващия?

Възможно е прераждането познато също и като метемпсихоза да е причината за големия диапазон на нашите виждания за света. За инстинктите и всички ключови решения, които взимаме в живота си.

Какво ни прави толкова различни едни от други? Защо някои хора са твърде мъдри за възрастта си, а други се държат детински въпреки нея?

В прераждането съществува теория за възрастта на душата и тя се отнася за повечето хора.

Какво означава възраст на душата?

Според тази теория човек има много на брой животи, в които да се развива като личност, да се учи и да помъдрее.

Така че възрастта зависи от различните нива на развитие, през които душата преминава в многобройните си прераждания.

Смята се, че накрая индивидите са свободни да се завърнат към вселенското или безкрайното съзнание, постигайки пълна свобода. Някои наричат това състояние нирвана, а други рай.

5-те етапа на душата

Новородената душа

Основна цел: Оживяване. Уроци за научаване: основни умения от живота, оживяване, смъртност. Сравнима с възраст от 0 до 4 години. Характеристики: необузданост, игривост, вълнение, примитивност;

Такъв вид хора често биват смятани за невежи, с детинско поведение и неподозиращи колко сложен е светът. Те имат много просто разбиране за него.

За тях е трудно да се приспособят към цивилизованото общество и предпочитат да пребивават в групи от хора в необуздана обстановка.

Бебешката душа

Основна цел: Да принадлежат. Уроци за научаване: правила, роли, човешки взаимоотношения. Сравнима с възраст от 4 до 13 години.

Основни характеристики: усложливост, преданост, абсолютизъм, дисциплинираност;

Тези хора се стремят да вкарат смисъл, ред, стабилност в хаотичното и несигурно естество на живота. Те са предимно консервативни, силно религиозни и спазват правилата.

Младите души

Основна цел: Независимост. Уроци за научаване: лично развитие, свободна воля, лични достижения сравнима с възраст от 13 до 29 години.

Основни характеристики: амбициозност, иновативност, свобода, индивидуализъм, себецентричност, себеизразяване.

Те търсят независимост, социален статут и материални облаги. Тези хора не се страхуват от новото и са отговорни за много от най-великите постижения в света. Предимно са работохолици.

Зрелите души

Основна цел: Вътрешна хармония. Уроци за научаване: емпатия, себеосъзнаване, връзки. Сравнима с възраст от 29 до 55 години.

Основни характеристики: чувствителност, невротичност, дипломатичност, интроспективност, отзивчивост;

Тези хора навлизат в живота търсейки междуличностна и психологическа хармония. Зрелите души често са смятани за невротични, но пък грижовни.

Фокусирайки се във вътрешния си свят тези хора често страдат от тънкостите и сложностите на живота. Те са либерални и търсят взаимоотношения с останалите.

Старите души

Основна цел: Духовна пълнота. Уроци за научаване: самостоятелност, автономия, духовна осъзнатост. Сравнима с възраст 56 плюс.

Основни характеристики: духовност, откъснатост, философи, изморени, немотивирани, съпричастни.

Старите души имат добри познания за обществото, взаимоотношенията и за света като цяло.

Те намират всекидневния живот безинтересен и трудно могат да бъдат изненадани. Фокусират се върху „себереализацията“ и „себеосъществяването“ си.

Душите старейшини

Те завършват цикъла на душите. Притежават пробудило се естество, което се е свързало и въплатило в истинската си божествена същност.

В обществото се наричат “просветени“ или „духовни господари“. Дали ще повярвате на това описание или ще го подминете е ваш избор?

еducateinspirechange.com