Новини

Мистериозната кабалистична връзка с атентатите от 9/11

11 септември

често е била дата на важни събития. На 11 септември 1978 г. са подписани Кемп-Дейвидските споразумения.

На 11.09.1990 г., малко след инвазията на Иран в Кувейт, президентът Джордж Буш-старши държи реч, в която за първи път официално настоява за Нов световен ред.

София – хотел “Хемус”, зала “Преслав”

12 октомври 2024 г.

Как да управляваме успеха с НЛП похвати

Курс на Стойчо Керев

Заявете участие

Точно единадесет години по-късно, пак на 11.09. се случват атентатите над Световния търговски център.

Това е 23 години

след „Кемп Дейвид”. Факт, който подсеща за поредицата романи „Илюминатите” на Уилсън, където върху числото 23 се акцентира като ключово за задкулисните движещи сили.

От 11 септември до края на годината има точно 111 дни. Със споменатите числа и дати са свързани различни окултни фактори.

Ислямски терористи никога не биха избрали време на действие посредством номерологията и астрологията, които за тях спадат към „инструментите на Сатаната”.

Защо ли? Защото корените им са скрити в учението на Кабала – религиозната „конкуренция” на Исляма.

Американският адвокат Стенли Хилтън споделя: „11 септември е бил цялостно планиран предварително. Той е бил операция по нареждане на правителството.”

На 26 юли 2001 г.

някой си господин Лари Силвърщайн подписва нов договор за аренда на двете кули на Световния търговски център.

Било му се удало да постигне това при много изгодни условия благодарение на своя австралийско-израелски партньор Франк Лоуи.

Лоуи бил приятел на Луиз Айзенберг, ръководител на пристанищната администрация на Ню Йорк – т.е. на държавната институция, притежаваща Световния търговски център.

Спекулантът на недвижимата собственост Лари Силвърщайн веднага застраховал целия комплекс на СТЦ за 3,55 милиарда долара, които прибира заедно с други премийни добавки.

Една по-различна,

но изключително интригуваща история представлява „Законът за защита и реформиране на националната икономика”.

Профсъюзът на американските фермери подава оплкаване в съда против държавата и немалък брой банки, заради застрашаващи съществуването на фермерите прекратявания на ипотечните договори.

Делото стига до Върховния съд на САЩ и през 1993 г. решението е в полза на фермерите.

Няколко Американски банки и Федералния резерв са обявени за виновни в противозаконно прекратяване на ипотечните споразумения.

Пълният набор юридически стъпки бива дефиниран като закон NESARA, който президентът Бил Клинтън подписва на 10 октомври 2000 г.

Тъй като реформите са много дълбоки, трябва да бъдат изпълнени известни предварителни условия и да се направят някои приготовления.

Докато това стане обаче е избран нов президент – Джордж Уокър Буш

Законът за защита и реформиране на националната икономика съдържа следната много важна промяна в икономическата и финансова сфера.

Досегашната парична система на банката на Федералния резерв – Националната банка на САЩ – се признава за противозаконна и трябва да се премахне, като се замени със съкровищно-банкова система, която да е държавна собственост.

Интересното е как функционира всъщност ФЕД? „Комитетът а свободния пазар” на федералния резерв произвежда „знаци на Федералния резерв” – т. нар. доларови банкноти.

Тези парични знаци след това се предоставят на Правителството на САЩ срещу облигации, които служат като гаранция на ФЕД.

Облигациите се съхраняват в определени банки и Резерва, които от своя страна начисляват върху тях съответната годишна лихва.

През 1992 г. кръглата сума

на облигациите е била вече 5 трилиона долара. И цялото това богатство буквално е „създадено” от Федералния резерв, посредством даване на пари назаем на американското правителство и касиране на високи лихви, а по себестойност е равно на разходите, направени за мастила, хартии и печат.

Доларът не се пуска в обръщение от правителството на САЩ, а от Федералния резерв – обединение на частни банки, което предоставя пари на държавата (в лицето на правителството), като в замяна прибира високи лихви и налага увеличение на данъците.

Това ли е най-голямата измама

в историята на САЩ? Безброй са останалите без резултат досега съдебни дела за анулиране на „Закона за Федералния резерв”.

Първият, който се опитва да събори властта на Федералния резерв и постанови отмяна на споменатия закон е президентът Джон. Ф. Кенеди.

Резултатът е известен – убийство. Някой критично настроен би могъл да възрази, че това е само предположение.

Но първата служебна стъпка на неговия приемник Линдън Б. Джонсън е била да прекрати действието именно на този последен президентски акт на своя предшественик.

А сега се опитайте да отгатнете на коя дата е трябвало да стане официланото му анонсиране, последвано от конкретна процедура за изравняване на съществуващия баланс по компютърен път. 11 септември 2001 г.

И къде се е намирал

компютърния център на „НЕСАРА“ – на първия и втория етаж на Световния търговски център.

Нека ви помолим да отгатнете още нещо: Къде, предполагате, че се е помещавал новоизграденият компютърен център „НЕСАРА” за координация на оповестяванията по радиото?  Точно в онази част на Пентагона, в която се взривява самолетът“, пише Ян ван Хелзинг.

Влизането в сила на „Закона за защита и реформиране на националната икономика” на 11.09.2001 г. би имал като първа административна последица отстраняването на президента от поста му, а втората би била лишаване от власт на най-богатите фамилии в Америка и на Илюминатите, т. нар. „тайно правителство”.

НП/ по материали на Ян ван Хелзинг