26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Тайни и загадки

Мистерията на Великия привличащ от дълбините на космоса

Една от най-големите мистерии, пред които са изправени астрономите, е Великия привличащ. Гравитационна аномалия, дебнеща в най-тъмните кътчета на космоса.

От началото на времето, след Големия взрив, Вселената се разширява бързо, но както се оказва не всички галактики се движат по същия начин.

Някъде далеч от нас в дълбоките простори на космоса дебне Великият привличащ, мистериозна сила, която бавно, но сигурно се приближава към нас.

Учените забелязват странното поведение

на галактиките в съседни региони на Вселената още през 70-те години на миналия век.

В допълнение към движението на галактиките в посоката на разширяване на Вселената, също е наблюдавано, че всички галактики около нас сякаш се движат към една и съща точка.

Учените се съсредоточават върху 400 елиптични галактики и забелязват, че те се движат към нещо, което не можем да видим.

Този регион е известен като „Зоната на избягване“

или областта на небето, която е скрита от галактическата равнина на Млечния път и космическия прах в нея.

„Зоната на избягване“ е открита само благодарение на радиотелескопи и телескопи, работещи в инфрачервения диапазон.

Експертите го наричат Големия атрактор, област от Вселената, която проявява гравитационна аномалия.

Това не е свръхмасивно космическо тяло,

а по-скоро обем от пространството, съдържащ центъра на тежестта на цялата материя.

Този регион е в центъра на масивен клъстер от галактики, наречен Ланиакея.

Той е с диаметър повече от 520 милиона светлинни години. Той съдържа повече от 100 000 галактики, включително нашия Млечен път.

Астрономите могат да направят извод

за масата и местоположението на Великия атрактор само от оскъдни проучвания на зоната на избягване и симулации на галактическо движение.

Районът, където се намира Великият атрактор, съдържа огромен клъстер от маса, наречен клъстер Норма.

Нашият звезден куп Дева и всички заобикалящи го галактики се движат към Норма, центърът на потока на всички галактики в Ланиакея.

space.com