Новини

Мислите за определен човек и той ви звъни. Какво сте задействали?

Вие мислите за определен човек и той ви звъни в този момент по телефона. Сещате се за близък и след кратко време го виждате.

Вървите по улицата или стоите в зала, ресторант, кафене и получавате внезапен повик да погледнете встрани.

Установявате, че сте наблюдаван. Това означава, че притежавате скрити телепатични способности.

Телепатията

Телепатията е доказана чрез научно контролирани експерименти, в които човек с психични способности вижда обект, избран произволно от компютър, а партньорът му в лабораторията рисува картина под наблюдението на провеждащия опита.

След това образът би­ва сравнен от компютъра с оригиналния обект.

В друг експеримент показващ съществуването на нелокални взаимовръзки, жена е наблюдавана от разстояние посредством монитор в затворена верига без нейното знание. Дори при тези обстоятелства действията й се влияят от наблюдението.

Експериментът, проведен от неврофизиолога от Мексиканския университет Якобо Гринберг-Цилбербаум и неговите сътрудници, потвърждава идеята за нелокалността в човешкия мозък още по-обективно.

Медитацията и телепатията

Двама души са инструктирани да медитират заедно в продължение на двадесет минути с цел осъществяване на „директна комуникация“.

След което влизат в отделни фарадееви ковчези (метални камери, които блокират всички електромагнит­ни вълни), поддържайки „връзката“ помежду си.

На единия от тях биват показани поредица светлинни сигнали, които предизвикват електрофизиологичен отклик в мозъка, измерван от ЕЕГ-машина. Ясно е – телепатията работи. Но как се случва това?

При контролни субекти,

които не са свърза­ни, както и при онези, които по собствените им думи не са осъществили директна комуникация, трансфериран потенциал не се наблюдава.

Директното обяснение е квантовата нелокалност – двата мозъка действат като нелокално свързана квантова система.

Самият факт, обаче, че мозъчните вълни на единия могат да бъдат предадени на другия без локален трансфер на сигнали, е наистина забележителен.

Удивителното сходство

между свързаните мозъци и свързаните фотони е очевидно, но съществува и значител­на разлика. Приликата е, че и в двата случая първона­чалната връзка се поражда от някакъв вид „взаимодей­ствие“.

При фотоните взаимодействието е чисто физичес­ко. В случая с хората е намесено съзнанието.

Когато при измерването вероятностната вълна на единия фотон колапсира, двата обекта разрушават връзката си.

При хората съзнанието не само установява първоначалната връзка, но и я поддържа посредством намерението, докато трае експериментът.

Материалистично настроените учени понякога възразяват, че експериментите свързани с телепа­тия почти никога не могат да бъдат повторени. Дори с хора известни с психичните си способности.

НП/2022