Гледайте филма

Пробуждането. Можем ли да излъжем Матрицата?

ВИЕНА, неделя 1 октомври 18:00 Hollywood Megaplex Gasometer. Билети

Хасково, четвъртък 5 октомври 18:00 ДКТ „Иван Димов“. Билети на касата на театъра.

ВАРНА, четвъртък 12 октомври 19:00 Фестивален и конгресен център. Билети на fccvarna.bg

Новини

Материята не е единствената среда. Може ли съзнанието да формира реалност?

„Щом науката започне да изучава нефизически явления, за едно десетилетие тя ще постигне по-голям напредък, отколкото през всички предишни векове от съществуването й.“ − Никола Тесла

Група от международно признати учени

се събраха, за да подчертаят значението на факта, че материята не е единствената ни реалност. За щастие някои учени изучават не само материалната реалност, но и нефизическите системи.

В засекретени институти те изследват ролята на съзнанието при оформянето на природата на физическата реалност.

Голяма част от постиженията им са доразработени и изследвани от специалните служби на СССР и САЩ.

Д-р Гари Шварц, професор по психология, медицина, неврология, психиатрия и хирургия, д-р Марио Беаурегард и д-р Лиза Милър проучват въпроса и правят извод:

Научните методи,

основаващи се на материалистичната философия, са изключително успешни в осигуряването на по-голям контрол на знанието. 

В края на деветнадесети век физиците откриват емпирични феномени, които не могат да бъдат обяснени от класическата физика.

Това доведе до развитието, през 20-те и началото на 30-те години, на революционен нов клон на физиката, наречен квантова механика. В разработките се включват лаборатории и институти финансирани по секретни пътища. Откритието е революционно.

Квантовата механика оспори материалните основи на света

Тя показа, че атомите и субатомните частици не са наистина твърди обекти. Те не съществуват със сигурност на определени места от пространството и в определено време.

Това сочи, че физическият свят вече не е основният или единственият компонент на реалността и не може да бъде напълно разбран без да се споменава съзнанието.

Изследванията на „пси-явленията“

показват, че понякога можем да получим смислена информация без да използваме обикновени сетива.

Съзнанието може да гради реалности. Изследванията показват, че можем да окажем психическо въздействие  на разстояние върху физически устройства и живи организми включително на други хора.

Надарени медиуми понякога могат да получат много точна информация за починалия индивид. Това подкрепя заключението, че съзнанието може да съществува отделно от мозъка.

Но има дълбока взаимосвързаност

между съзннанието и физическия свят. Съзнанието може да повлияе на състоянието на физическия свят.

Умовете са очевидно свободни и могат да се обединят по начини, които предполагат едно общо Съзнание. То от своя страна включва всички индивидуални, отделни съзнания.

Преходът от материалистическа към пост-материалистическа наука е жизненоважен за пътя на човешката цивилизация.

Той може да е по-важен дори от прехода от геоцентризъм към хелиоцентризъм.

Никола Тесла ни завеща знания, които не само ще променят нас. Но и света на нематериалното разбиране за могъщите възможности на съзнанието.

НП/д-р Лиза Милър