Съзнание

Манипулацията на Матрицата е свързана с нещо от нас

Матрицата е тук

Коя е контролиращата сила, манипулираща матрицата? Защо тя използва енергията на човешките същества като източник на енергия? Отговорът може и да ви шокира.

Източникът на енергия е човешкият страх. Това е цялата игра – превръщане на човешката раса в електроцентрала, генерираща страхова енергия, която може да бъде погълната и да ги захрани.

Като превръщат хората в батерии или генератори на страха, който осигурява енергия на манипулаторите отвъд петсетивното ниво на човешкото съществуване.

Реалност, която ни обгръща

За да задържа човечеството в тази условна реалност, бе създадено това, което стана известно като „Матрицата“.

Един илюзорен свят, който манипулира да го приемем за реален, но всъщност е само една илюзия на умовете ни.

Човечеството е хванато в капан, в който създава реалността, без да го знае. Преживяваме я, мислейки, че не я създаваме. И когато не я харесваме, се опитваме да променим отражението й, вместо онова, което я създава.

Страховете

Ето защо, когато имаме някакви страхове, сме склонни да ги привличаме. Когато се страхуваме това е усещането ни за реалност на съзнателно и подсъзнателно ниво.

Тогава се проявяват мисловните полета, представящи този страх, а след това наблюдаваме тези мисловни полета в холографската реалност.

Но ако по същия начин възприемем едно различно усещане за реалност и отхвърлим страховете си ще установим разликата веднага.

Смъртта не съществува

Ако възприемем света различно, ако има липса на страх, балансът на всички неща ще бъде с нова вибрация. 

Приемем ли светлината, всичко ще бъде друго. И точно затова е толкова трудно. Защото тези идеи днес са произнасяни без смисъл. А те са могъщи енергийни ключове.

Смъртта не съществува, животът е само един сън, а ние сме представата за себе си. Там е разковничето. Цялата манипулация е манипулация на представата на човечеството за себе си.

НП/по филма „Измамна реалност“