Съзнание

Магията влияе на нашето ДНК. Как с думи и честоти ни атакуват?

Екип от китайски учени демонстрира, че нашето ДНК може да бъде преструктурирано чрез думи и използване на определени честоти. Това най-силно се е използвало от египетските жреци и магьосници.

Според нови проучвания, човешкото ДНК функционира като интернет мрежа, само че на биологично ниво и с по-висока степен на сложност от тази на виртуалната.

Китайският биофизик и клетъчен биолог проф. Дан, стига до неочакван извод.

Изричането на определени срички

има множество ефекти върху биологичните процеси на тялото, както и на някои психологични и парапсихологични разклонения.

Думите могат да въздействат на способностите на човека. Като например, ясновидство, интуиция, спонтанно оздравяване. Екипът е регистирал след множество опити и успешно самолечение на разстояние.

Цялата тази информация би могла да даде живот на нов дял на медицината, твърдят от екипа.

Например, повлияването на ДНК на базата на честотите на думите, измествайки физическите и конвенционалните интерверсии, когато трябва да се замени или анулира даден ген.

Нашата ДНК има функции

не само за изграждане на тялото. А също така е база за складиране на информация и вид комуникация на различните клонове информация между тях.

Според учените

и лингвистите, изследвали вибрационните честоти на думите и тяхното влияние се стига до изненадващо заключение. Това в древността преди Христос е била най-тайната наука.

Генетичния код и по специално онези 90% отпадъчно ДНК реагират по същите правила, които направляват правилата на различните езици.

За проверяване на тези хипотези, учените сравнили правилата за синтаксисът, семантиката и правилата на граматика.

Фрази, думи, изречения с определена честота

на трептене, произнесени и с определена интонация въздействат активно на ДНК клетките.

Грацина Госа и Франц Блюдер, автори на научната разработка „Мрежова интелигентност“ обясняват в дълбочина всички тези връзки.

Въпросът: Можем ли да говорим с нашето ДНК, може би не звучи толкова странно?

НП/АД