Новини

Светлинно закодирани влакна управляват нашата интелигентност

Еволюиращите спирали са изпълнени с информация. Те изграждат човешкото ДНК. Има две нишки ДНК, които изглеждат като стълба, усукани спираловидно. Спиралата на ДНК, всяка нейна нишка, е изградена от милиони тънки, безкрайно малки светлинно закодирани влакна. Идентично със съвременните оптични кабели. Тези оптични нишки се съчетават помежду си и позволяват да бъде предадено огромно количество енергия. Идеята за достъпен супер проводник на честота или температура обяснява това. Тук ние сме на границата на информационен взрив във физическия свят.

Физическият свят е ключ към духовния. Светът на духа, светът на саморазвитието е на границата да се превърне в супер проводник с оптични нишки. Информационен взрив. Евтина енергия. Свободна енергия. Всичко това има връзка с формирането на светлинно закодираните влакна. В определен момент от историята, определени богове създатели, които се ангажирали с планетата, имали нужда от това да функционираме по определен начин, за да ни контролират. Те имали нужда да изключат нашата интелигентност и го направили.

Затова светлинно закодираните влакна били разпиляни. Те не били вече свързани. Те започват да се свързват отново сега, поради процеса на мутация, който е определен по време. Защото определени хора са се съгласили да се развиват, да слеят много светове и да бъдат способни да направят благородното усилие да преведат други светове на реалността върху този свят.

Не всички хора на планетата преминават през това точно сега, защото не всички са кодирани да реагират точно сега. Всеки е дошъл в определен ред, с нещо като карта кога и къде и как може да работи най-добре. Много от хората се научават как да следват този план за себе си, който ги отвежда към това да открият своето Аз. Щом се научим как да го правим, живота ще стане безгрижен за нас. Защото ще се превърнем в средство на Светлината и ще бъдем придвижвани от своето намерение да се посветим на този процес.

Различните хора ще бъдат засегнати от промените в различни моменти. Не би имало полза всичко да стане изведнъж. Докато всеки започне да придобива възможността да превижда сам преживяването, може да се обръща за помощ към някой друг. На начинаещите ще им бъде много трудно. Преминалите ще показват пътя. Щом ние самите успеем да направим това, ще проправим пътя и ще го показваме на другите.

Колкото повече хора станат способни да превеждат своя опит, толкова повече хора ще могат да отидат и да имат тези преживявания. Да свикнат с тях, да се придвижват с тях, да събират информация. Също да променят вероятностите, да се придвижват по коридорите на времето, да променят своя собствен живот. А после да са отново цялостни и да упражнят волята си относно това как използват тези променени състояния. И колкото повече могат да правят това, толкова по-голямо и изумително ще бъде ускорението.

А когато много съзнания на планетата започнат да придобиват тази способност, тогава цялата мрежа, която организира и следи човешкото съзнание, ще се промени. На планетата ще може да прониква повече енергия, понеже ще ги има онези, които са в състояние да я приемат и да се справят с нея.

Всеки трябва да се научи да се справя с тази енергия. Да я приютява в себе си. Създателят ни подарява невероятен източник. Ние просто трябва да го усвоим, да го насочим и да се превърнем в себе си.

НП/превод Емилия Манолова