26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Видео

Eзерото Байкал замръзна

Езерото Байкал в Сибир замръзна, а дебелината на леда на места достига 2 метра. При замръзване през леда може да се вижда на дълбочина от 40 метра.

Байкал е най-дълбокото и най-старо езеро в света и съдържа близо 20% от всичката сладководна вода на света. Там, където ледът е най-дебел, може да издържи около 15 тона, но се пука постоянно. На места пукнатините са с дължина от 10 до 30 км и ширина около 2-3 метра. Благодарение на спукванията в леда фауната в езерото не умира.

В прозрачните ледове се виждат и балончета метан, който се отделя от водораслите на дъното. Ледът се задържа по повърхността на езерото до май месец.

https://www.youtube.com/watch?v=SLvbWE0mupQ